La data de 20 octombrie curent, in incinta Consiliului raional Drochia, a avut loc sedinta de lucru cu reprezentantii structurilor responsabile de domeniul prevenirii si combaterii traficului de fiinte umane, prezidata de Vitalie Josanu, vicepresedintele raionului Drochia, implicit presedintele Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinte umane.

Unul din subiectele abordate a ţinut de coordonarea activitatilor desfasurate in cadrul Campaniei nationale “Saptamina de lupta impotriva traficului de fiinte umane” din perioada 16-22 octombrie 2017.

Un alt subiect de discutie a vizat implementarea politicilor nationale in domeniul prevenirii si combaterii traficului de fiinte umane la nivel local. În acest sens, Domnul Josanu a punctat priorităţile de viitor în vederea dezvoltării instrumentelor de implementare eficientă a politicii naţionale antitrafic, a parteneriatului cu echipele multidisciplinare si cu Secretariatul permanent al Comitetului National pentru Combaterea Traficului de Fiinte Umane.

In context, domnul presedinte a adus la cunostinta membrilor Comisiei prevederile Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infractiunilor si a Hotaririi de Guvern nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii.

La rindul lor, membrii Comisiei au raportat rezultatele înregistrate și provocările existente. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId2a18412585
  

Potrivit, noilor modificări operate, la începutul anului curent, în Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996, 50% din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, vor fi repartizate direct în bugetul administrației publice locale (orașe, sate, comume) în funcție de numărul populației, respectiv115 lei per locuitor.
Consiliului raional Drochia i-au revenit mijloace financiare în sumă de 10516500 lei, calculate și distribuite în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.
Conform Deciziei nr.3/13.2 din 25 mai curent „Cu privire la programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor de interes raional pe anul 2017”, Consiliul raional Drochia a aprobat Programul lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor. 
Astfel, pentru 113,04 km de drumuri publice, aflate în gestiunea Consiliului raional Drochia, volumul alocațiilor constituie peste 10 milioane lei, iar lucrările de reabilitare propriu-zise sunt efectuate de către operatorii economici contractați, conform procedurilor de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de către grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, constituit prin dispoziție a Președintelui raionului Drochia.
La moment, sunt finisate lucrările de restabilire a tronsonului „L-132. R-12 Acces spre satul Baroncea Nouă”, prin profilarea părții carosabile cu adaos de material a 3,1 km de drum, pentru care au fost investiți 300000 lei. 
Altele circa două milioane lei au fost investite în reparaţia segmentului „L-117 Drum de ocolire a orașului Drochia”, prin plombarea gropilor cu beton/asfalt pe o lungime de 3,7 km.
În prezent, continuă lucrările de reparație a traseului „L-112, R-7, s. Palanca – s. Cotova”, cu lungimea de 10 km, pentru care vor fi valorificate mijloace financiare în sumă de 1400000 lei.
De acum încolo atît oamenii, cît şi mijloacele de transport vor putea circula mai în siguranţă. Or, drumurile reabilitate sunt mult mai bune, fapt ce indică o reparație calitativă, executată în termen de către prestatorii de servicii, sub supravegherea permanentă a conducerii raionului, specialiștilor din domeniu și responsabilului tehnic.
Sumele repartizate administrațiilor publice raionale și locale vor crește anual în funcție de mărimea fondului rutier, ceea ce va contribui în mod esențial la modernizarea și dezvoltatrea infrastructurii drumurilor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeIdf81dfc6bad
  

Conducerea raionului Drochia, de comun cu Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu PADNEVICI şi conducătorii serviciilor desconcentrate, organizează întîlnire de lucru cu locuitorii oraşului Drochia din regiunea străzilor Decebal, Vasile Lupu, bd. Independenţei şi Bretela de circulaţie.
Evenimentul se va desfăşura în data de 23 octombrie 2017, ora 14.00 în incinta sălii de festivităţi a I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” oraşul Drochia, bd. Independenţei, nr. 36a.

In contextul prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii (DMD), Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului relatii cu diaspora (BRD) a organizat si desfasurat, astazi, sesiunea de promovare a Mecanismului de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii, in scopul asigurarii implementarii eficiente a politicii de stat in aceste domenii, sporirii efectelor pozitive si reducerii efectelor negative ale migratiei.

Seminarul de instruire a avut loc in orasul Riscani, in incinta Centrului  Phoenix, destinat copiilor cu dizabilitati, intrunind persoane responsabile de domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii la nivel decizional si tehnic din zona de Nord (Balti, Briceni, Donduseni, Drochia, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Ocnita, Riscani, Singerei, Soroca).

Raionul Drochia a fost reprezentat de Vitalie Josanu, vicepresedintele raionului Drochia.

In cadrul seminarului a fost prezentat Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii, Planul de actiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetatenilor Republicii Moldova reintorsi de peste hotare, Metodologia de integrare a migratiei la nivel local: instrumente si bune practici.

Persoanele desemnate vor fi responsabile de exercitarea atributiilor de coordonare, aplicare si implementare a domeniului DMD in Strategiile, Planurile si Programele de dezvoltare locala. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId17d66724eb
  

A fost dat startul ședințelor de lucru (pe regiuni) în unitatea administrativ-teritorială de nivelul unu – orașul Drochia. 
În acest sens, la 16 octombrie 2017, în incinta I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, a fost convocată și desfășurată prima întîlnire de lucru cu locuitorii din regiunea instituției respective. Tradițional, ședința a reunit mai mulți factori de decizie: Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, președintele și vicepreședintele raionului Drochia, funcționarii din aparatul președintelui raionului, conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate, cu participarea dnei Nina Cereteu, primarul orașului Drochia.
Scopul întîlnirii a fost de a cunoaște și a pătrunde în esența problemelor atît de ordin general cît și personal ale locuitorilor, implicit și de a le soluționa.
Evenimentul a adunat sala arhiplină, dovadă a faptului că cetățenii au venit în căutarea răspunsului la problemele care îi frămîntă. Cele mai frecvente întrebări parvenite din partea locuitorilor au fost adresate către Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, care vizau: construcția rețelelor de apeduct și canalizare; extinderea rețelelor de iluminare stradală; reparația drumurilor publice de interes local; salubrizarea orașului; reglementarea activității transportului rutier în trafic local, prin majorarea numărului de curse sau prin alocarea unei unități de transport suplimentare, etc.
De asemenea, cetățenilor le-au fost oferite explicații la șirul întrebărilor ce țin de: majorarea pensiilor; prestarea serviciilor sociale; termoizolarea pereților exteriori ai clădirii I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” orașul Drochia; reparația secției chirurgie a IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testimițanu”, etc.
În cadrul discuțiilor, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a declarat că: „Situația actuală în țară se schimbă contiuu. Avem o guvernare care demonstreză că dacă este dorință, se pot face lucruri frumoase în Republica Moldova. De la momentul investirii, Guvernul FILIP și-a asumat angajamentul de realizare a reformelor pentru a aduce beneficii. Aceste realizări se simt déjà nu la nivel de dorință, ci de fapte. Asfel, în primele 6 luni ale anului curent, s-a înregistrat o creștere de 20% a veniturilor în bugetul de stat, prin acumulările de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Continuă reformele în domeniile: bancar, sistemului de pensii, justiției, creării ghișeului unic, combaterii fenomenelor corupției, evaziunii fiscale și economiei tenebre. A fost redus numarul actelor permisive și a organelor de control, elaborat pachetul de integritate, deblocate fondurile externe. Însă toate aceste realizări au nevoie de stabilitate, care poate fi susținută doar prin consolidarea noastră, a tuturor, ca popor.” 
Totodată, deputatul a menționat importanța soluționării problemelor abordate în ședință, fiind dispus în a interveni. 
La finele ședinței, echipa a vizitat Centrul Maternal „Ariadna” și Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate „Drofa”, ambele amplasate în or. Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId783f347066
  

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links