La 24 noiembrie 2017 în incinta Consiliului raional Drochia a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în serviciul civil (de alternativă).

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId2196298ba8
  

   
   
   

 

La 22 noiembrie 2017, Stela Grigoraș, ministrul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii, s-a aflat intr-o vizită de lucru în raionul Drochia. 
Potrivit agendei, oaspetele de onoare a vizitat: viitorul centru de sănătate, care v-a presta servicii medicale cetăţenilor din satul Chetrosu, raionul Drochia şi IMSP Spitalul raional ”Nicolae Testemițanu”. În cadrul întîlnirilor s-a discutat despre problemele care se atestă în domeniul medicinei, realizările, dar şi chestiunile ce stau pe ordinea de zi spre soluţionare.
Pentru o informare mai detaliată, doamna ministru, a vizitat secţiile spitalului, a discutat cu personalul medical şi pacienţi.
În după-amiaza aceleiaşi zile în incinta IPLT” "Bogdan Petriceicu Haşdeu", Stela Grigoraș, s-a întîlnit cu angajaţii din domeniile: asistenţă socială, medicină primară, spitalicească, protecţia muncii, primari, conducerea raionului în frunre cu: Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte a raionului Drochia.
Stela Grigoraș, ministrul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii, a relatat celor adunaţi despre activitatea ministerului nou creat, desfăşurarea reformelor în medicină şi asistenţă socială şi despre prerogativele guvernului orientate spre o mai bună funcţionare a acestora.
Sugestiile, propunerile şi opiniile adresate de către audienţă, au fost înregistrate pentru o ulterioară cercetare şi rezolvare.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId49cbbacc99
  

La 21 noiembrie 2017, Biroul Relaţii Interetnice, în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului – ONU ( OHCHR), a desfăşurat şedinţa de lucru „Implimentarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020”, în special cu privire la angajarea mediatorilor comunitari din raionul Drochia.
Pentru atingerea obiectivelor trasate în prezentul Plan de acţiuni sînt necesare a fi respectate cîteva principii directoare, precum: solidaritatea socială, echitatea; respectarea drepturilor omului, interzicerea practicilor discriminatorii; deschiderea,transparenţa; conservarea şi transmiterea valorilor culturii rome; concentrarea resurselor, a garanţiilor financiare pentru a asigura durabilitatea şi continuarea programelor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeIdbb1ebd021f
  

La solicitarea unui grup de mămici din cartierul locativ de pe bulevardul Independentei, nr.83, de a beneficia de un teren de joacă amenajat, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi- a asumat responsabilitatea de a contribui la realizarea acestui proiect.
Astfel, la 20 noiembrie curent, deputatul, însoțit de Vasile Grădinaru, președintele raionului, Vitalie Josanu, vicepreședinte și funcționari din cadrul aparatului președintelui raionului, au mers la faţa locului pentru a determina împreună cu locatarii spaţiul unui teren de joacă pentru copii.
După discuţii şi propuneri, părinţii copiilor de comun cu Corneliu Padnevici, deputat, preşedinte al Organizaţiei raionale Drochia a PDM, au luat decizia ca lucrările de construcţie a acestui teren, să fie demarate în primăvara anului 2018.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId403dfcdc93
  

La 20 noiembrie 2017, la iniţiativa Consiliuliului raional Drochia, de comun acord cu Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost organizată o întîlnire de lucru cu locuitorii oraşului. Evenimentul a avut loc în incinta Barului „Olimp” (Î.I. „Tarpan”) din oraşul Drochia, str. Gh.Asachi, nr.11, unde s-au adunat cetăţenii din acest sector, pentru a adresa întebările care îi frămîntă. 
La această întîlnire au mai participat Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vice-preşedintele raionului Drochia, funcționarii aparatului președintelui raionului și conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate.
Preşedintele a informat locuitorii despre activităţile prioritare ale organului de administrare publică locală raională şi realizarea unor proiecte importante: aprovizionarea cu apă potabilă, lucrări demarate în 11 primării, din cele 27 ale raionului Drochia, reabilitarea drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului raional, o alocaţie în sumă de 10516500 lei, mijloace financiare repartizate de Fondul rutier, darea în exploatare a Staţiei de epurare - un proiect transfrontalier, valorificat la 12 mln lei, proiectul implimentat la Centrul de sănătate "Anatolie Manziuc", Drochia, estimat la 10 mln lei, pentru viitor renovarea Tabarei de odihnă "Poeniţa însorită",ect.
Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în discursul său, a reiterat despre realizările Guvernului FILIP şi priorităţile reformelor implimentate în beneficiul cetăţeanului.
Întrebările de bază, adresate autorităţilor şi specialiştilor au vizat: aprovizionarea cu apă, reabilitarea drumurilor, reforma spitalicească, locuri de muncă, ect.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId09d303e25b
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links