Ședința de lucru din 14 August 2018 cu Ion Dascal

14 august 2018

Bilanțul realizărilor obținute, activitățile planificate, sarcinile stabilite, dar și dificultățile întâmpinate, toate au fost discutate cu Ion Dascal, președintele raionului Drochia, în cadrul ședinței de lucru din data de 14 august 2018. Reamintim, că șefii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Drochia,  săptămânal raportează președintelui raionului informația aferentă domeniului de activitate, urmare căreia primesc indicațiile de rigoare.

Ziua Internaţională a Tineretului

12 august 2018

La data de 12 august 2018, a fost celebrată Ziua Internaţională a Tineretului, organizată sub egida domnului Ion DASCAL, preşedintele raionului Drochia, de căre Secţia Cultură Drochia şi Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport. Alături de tineret, la sărătoare au fost prezenți: Ion Dascal, preşedintele raionului Drochia, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Igor […]

Şedinţa operativă

31 iulie 2018

Ion Dascal, preşedintele raionului Drochia, a convocat astăzi,31 iulie 2018, şedinţa lărgită pe lîngă preşedintele raionului. În cadrul întrunirii, şefii din aparatul preşedintelui şi conducătorii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, au raportat situaţia din domeniul de activitate dirijat, atît din săptămîna precedentă cît şi curentă.

Şedinţa echipei multidisciplinare teritoriale

31 iulie 2018

La data de 31 iulie 2018, a fost desfăşurată şedinţa echipei multidisciplinare teritoriale din raionul Drochia. În cadrul şedinţei membrii comisiei au înaintat spre examinare întrebarea inclusă pe ordidinea de zi referitor la: stabilirea formei de protecţie familiei supuse violenţei în familie, cu examinarea posibilităţilor de reintegrare a copiilor în familia biologică.

Lucrări de reparaţie a drumului

30 iulie 2018

În satul Ochiul Alb, raionul Drochia, sunt efectuate lucrări de reparaţie a drumului de interes public, din mijloace financiare alocate prin decizia Consiliului raional.

Legitimații de tip nou pentru veteranii de război

30 iulie 2018

Astăzi, 30 iulie 2018, au fost eliberate legitimații de tip nou participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, inclusiv şi participanţilor la acţiunile de luptă din Afghnistan. La festivitatate au participat: Ion DASCAL, preşedintele raionului Drochia, Igor Grozavu vicepreședintele raionului Drochia, Anatolie Bugai, Preşedintele Uniunii veteranilor dinTransnistria, Sergiu Chistrea, […]

Şedința comisiilor consultative

26 iulie 2018

În perioada 25-26  iulie 2018, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile: – economico – financiare și buget; – probleme de drept și administrație publică; – social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială; Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința […]

Inaugurarea primăriei satului Ţarigrad

25 iulie 2018

La data de 25 iulie 2018, în satul Ţarigrad, raionul Drochia a avut loc festivitatea de inaugurare a sediului administraţiei locale, în incinta căreia v-a activa IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad şi Oficiul  Poştal. La ceremonia de deschidere au participat:  Ion DASCAL președintele raionului Drochia, Vladimir Ceban, Şef al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, […]

Şedinţa operativă

24 iulie 2018

Astăzi, 24 iulie 2018, conform programului de activitate al Consiliului raional, a avut loc  şedinţa operativă convocată și prezidată de domnul Ion DASCAL, preşedintele raionului Drochia, cu participarea şefilor din aparatul preşedintelui şi conducătorii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. În cadrul şedinţei conducătorii au venit cu un raport privitor la lucrul efectuat pe parcursul săptămânii precedente, […]

Festivalul Portului Popular

24 iulie 2018

Astăzi satul Mîndîc a îmbrăcat straie de sărbătoare. Aici s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Festivalului Portului Popular, organizat de către Secția cultură a Consiliului raional Drochia și Primăria satului Mîndîc. În calitate de oaspeți de onoare ai evenimentului au fost dnii Ion Dascal, Președintele raionului Drochia, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, […]