Luni, 23.01.2017 s-a petrecut ședința ordinară de lucru a președintelui raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru și vicepreședintelui raionului, dnul Igor Grozavu cu șefii secțiilor/direcțiilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Drochia.

În cadrul ședinței au fost abordate așa subiecte ca: succesele și reușitele secțiilor/direcțiilor, dar și provocările și problemele la care sunt supuse acestea. Fiecare conducător și-a expus opiniile, viziunile și prognosticul pentru anul 2017. Cert este că, obiectivele trasate trebuie să condiționeze o evoluție la diferite niveluri, cum ar fi:

  • ·        dezvoltarea raionului în conformitate cu cerinţele şi modelele de succes europene;  
  • ·        sprijinirea iniţiativelor privind dezvoltarea infrastructurii;
  • ·        întărirea potenţialului economic al populaţiei;
  • ·        sporirea gradului de inovaţie a raionului şi a capacităţii de reînnoire;
  • ·         încurajarea stabilirii unor parteneriate între agenţii de dezvoltare şi implicarea comunităţilor în acest proces;
  • ·        creșterea calității vieții cetățenilor, prin furnizarea serviciilor de calitate;
  • ·        soluționarea litigiilor legate de transportarea elevilor la Instituțiile de Învățămînt.

De asemenea, s-a decis de a forma un grup de lucru constituit din conducerea raionului și șefii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, pentru deplasarea în localitățile raionului, în scop de a identifica problemele cu care se confruntă cetățenii și eventualele măsuri de depășire a acestora.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId27af0141c6

 

 

La data de 20.01.2017, în incinta Consiliului raional Drochia, s-a desfășurat un seminar de instruire, petrecut de inspectorul superior al Serviciului prevenirea corupției din cadrul CNA, dna Natalia Rotaru cu funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui r. Drochia. Seminarul a fost deschis de vicepreședintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu. Scopul instruirii a rezidat în familiarizarea funcționarilor publici cu etapele evaluării integrității instituționale, conflictul de interese, testul de integritate profesională, consecințele rezultatului negativ a agentului public, dar și registrele obligatorii pe care trebuie să le dețină entitatea publică. Funcționarii au salutat inițiativa CNA-ului, care a fost considerată utilă. La finele seminarului, dnul Igor Grozavu a adus cele mai calde și sincere considerațiuni dnei Natalia Rotaru și participanților pentru implicarea activă.

 

 
View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId9f8a35897d

FESTIVALUL ONG 
MARTIE 2017

În perioada februarie - martie 2017, Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” va desfășura concursul național de selectare a participanților la Festivalul adresat ONG-urilor din Republica Moldova, activitate din cadrul proiectului "Cooperarea între societatea civilă moldo-estoniană în promovarea bunei guvernanțe", implementat de Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” în parteneriat cu Rețeaua organizațiilor nonprofit din Estonia „NENO”, cu suportul Ambasadei Estoniei la Chișinău și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.
În vederea organizării acestei activități, ONG ASSTREIA invită toate ONG-urile interesate în a participa la Festivalul ONG-urilor să-și înregistreze intenția participand la concursul de selecție în perioada 10 – 24 ianuarie 2017.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea implicarii societății civile în guvernare și promovarea relațiilor constructive între stat și societatea din Republica Moldova, pe baza experienței ONG-urilor din Estonia. Acest lucru se va realiza printr-o serie de schimburi de experiență și bune practici între ONG-urile din Moldova și Estonia în scopul îmbunătățirii tehnicilor de management organizațional și dezvoltării legăturilor durabile între ONG-urile participante; prin organizarea unui festival la care vor participa 20 de ONG-uri din Republica Moldova și 3 ONG-uri din Estonia si organizarea a 3 workshop-uri pe tema cooperării între Societatea civilă și guvernare, atragerii fondurilor și pașilor importanți de integrare în UE, cu participarea experților din Estonia.
Costurile pentru participare la festival și atelierele de lucru vor fi acoperite din bugetul proiectului.
2. Condiții de participare la concurs:
2.1 CINE POATE APLICA?
Pentru concursul național pot aplica doar ONG-urile din Republica Moldova, cu minim 3 ani experiență, care activează în unul din domeniile următoare: drepturile omului, egalității sociale, guvernării si integrării europene.
2.2 TEMATICA ESEULUI:
- Educarea cetățenilor cu privire la drepturile lor și responsabilitățile guvernului față de cetățenii săi;
- Implicarea societății civile în consolidarea democrației și în procesul de integrare europeană;
- Moldova și Uniunea Europeană, integrarea europeană;
- Democrația în Moldova;
2.3 Condiții tehnice minime pentru eseu:
- Prezentare în limba Engleză, pe format A4, cu font Times New Roman 12, identare de 1,5, maximum 2 pagini.
2.4 Dosar candidatură concurs:
Aplicantul va completa un DOSAR DE APLICAȚIE ce contine :
- CV ONG (Engleză) cu evidețierea experienței în domeniul/ domenii relevante pentru tematica Festivalului
- Eseu
Dosarul trebuie trimis pe mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 24 Ianuarie 2017, ora 17:00. Dosarele incomplete sau transmise după acest termen limită nu vor fi luate în considerare.

3. PROCESUL DE SELECȚIE:
Selecția aplicațiilor se va face sub coordonarea unui Comitet Consultativ format din: reprezentanți ai ONG ASSTREIA și Ambasada Estoniei la Chișinău, rolul acestuia fiind să supervizeze și să asigure transparența procesului de selecție.

 

Persoana de contact: Moraru Diana, manager de proiect
Telefon: 079575824, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

La data de 17 ianuarie 2017, în r. Drochia, într-o vizită de lucru a fost reprezentantul Guvernului, dnul Ion Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor. 

La întîlnire au fost prezenți: șeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Vladimir Ceban, președintele r. Drochia,  Vasile Grădinaru, vicepreședintele r. Drochia, Igor Grozavu, serviciile desconcentrate din teritoriu și autoritățile administrației publice locale de nivelul I. La ședință au fost abordate mai multe subiecte ce țin de utilizarea construcțiilor neautorizate.

 
View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeId213672e45c

Consiliul raional Drochia la 13 ianuarie 2017 a întîmpinat cu drag o delegație din județul Botoșani, România, în frunte cu Preşedintele Consiliului judeţean, Domnul Costică Macaleţ, împreună cu Florin Egner, Directorul Zonei Metropolitane Botoşani, Aurel Melniciuc, Directorul Muzeului Judeţean Botoşani, Dănuţ Huţu, Director al Direcţiei Cultură Botoşani, Gheorghe Ciobanu, expert în proiecte, ş.a.

Scopul întîlnirii ambelor părți a fost semnarea unui Acord de Parteneriat între raionul Drochia și județul Botoşani.

Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vladimir Ceban, Şef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, împreună cu Igor Grozavu, vicepreședintele raionului, Oxana Grigoriță, secretarul Consiliului raional, Petru Ababei, șeful Secției cultură Drochia, șefii direcțiilor şi secţiilor, specialiști din Aparatul președintelui, , au întîlnit oaspeții și au mers împreună să depună flori  la monumentul poetului Mihai Eminescu.

          Apoi la Biblioteca Publică „Iulian Filip” a fost semnat Acordul ce prevede un parteneriat în toate domeniile în special în dezvoltarea regională şi atragerea investiţiilor capitale. 

 
View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/#sigFreeIde45f0483bf

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links