Ședinţa operativă

25 iunie 2018

Astăzi, 25 iunie 2018, conform programului de activitate al Consiliului raional Drochia, a avut loc şedinţa operativă cu participarea şefilor din aparatul preşedintelui şi conducătorii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. Şedinţa a fost prezidată de Ion DASCAL, preşedintele raionului Drochia.
În cadrul ședinței, au fost aduse la cunoștința conducerii raionului activitățile și măsurile principale desfăşurate în săptămâna precedentă, menţionate atît problemele, cît și succesele înregistrate în procesul activitate.