ANUNȚ desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate

5 decembrie 2018

ANUNȚ

Președintele raionului Drochia anunţă pentru data de 04 ianuarie 2019, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Drochia, strada Independenții 15,or. Drochia, desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători Drochia SA -Țarigrad cu următorul orar de circulație:

  1. Tur – Drochia 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 17:10;

– Țarigrad 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:40, 17:20;

  1. Retur – Țarigrad 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:40;

– Drochia 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 16:10, 17:50;

La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ”Transportul auto de călători”, în folos public.      Cererile de participare la concurs se vor depune la Consiliul raional Drochia, Anticamera președintelui raionului, cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării concursului conform formei stabilite în anexa nr. 3 ”Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători” la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, care va cuprinde obligatoriu următoarele acte:

– licenţa de activitate pentru genul de activitate „transport auto de călători în folos public”, cu anexele acesteia;
– certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;
– raportul cu privire la testarea tehnică a mijlocului de transport;
– proiectul orarului de circulaţie;
– certificatul de competenţă profesională a şoferului;
– schema rutei;
– documentele confirmative de deţinere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale;
– certificatul referitor la defalcările în buget (în original).
La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:
a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior;
b) în actele cărora au fost depistate date eronate sau incomplete(lipsesc).

Termenul de depunere a cererilor: 28 decembrie 2018

Persoana de contact:

Rusu Sergiu, specialist principal, Secția Construcții și Gospodăria Drumurilor

Telefon de contact: 0252 2 28 08

https://www.caviarbase.com http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags replica handbags hermes replica replica bags replica handbags replica hermes https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://nwaedd.org replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys http://www.kahnawake.com canada goose outlet hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags