ANUNŢ, privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii

3 decembrie 2018

ANUNŢ

privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale

Consiliului raional Drochia, propuse spre examinare în şedinţa ordinară,

din 10 decembrie  2018

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transporenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional Drochia, Preşedintele raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 10 decembrie 2018.

Cetăţenii, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web  a Consiliului raional Drochia www.drochia.md

Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi prezentate persoanelor responsabile de elaborare sau secretarului consiliului raional, la adresele menţionate, nu mai tîrziu de 08 decembrie 2018.

Proiectele de decizii inițiate Data organizării audierilor publice Persoana responsabilă de organizarea audierilor
 1. Cu privire la executarea bugetului raional Drochia pe 9 luni de activitate ale anului 2018.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

 Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Consultare generală, www.drochia.md Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Tel.  252 2-46-20

 

 2. Cu privire la aprobarea bugetului raional  Drochia pe anul 2019 în prima lectură.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

 Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Audieri publice la data de 6 decembrie 2017, orele 10.00, sala de ședinței a Consiliului raional Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Tel.  252 2-46-20

 

 3 Cu privire la aprobarea bugetului raional  Drochia pe anul 2019 în  lectura a doua.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

 Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe

Audieri publice la data de 6 decembrie 2017, orele 10.00, sala de ședinței a Consiliului raional    Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Tel.  252 2-46-20

 

 4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

 Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe

Consultare generală, www.drochia.md Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Tel.  252 2-46-20

 

 5. Cu privire la modificările şi completările ce se operează  în decizia Consiliului raional nr.7/3 din 08 decembrie 2017  “Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2018”.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

 Raportor: Irina Vița, șef Direcția finanțe

Consultare generală, www.drochia.md Irina Vița, șef Direcția finanțe.

Tel.  252 2-46-20

 

 6. Privind modificările şi completările ce se operează în unele decizii ale Consiliului raional.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

 Raportor:  Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional Tel.  252 2-20-57
 7 Cu privire la aprobarea unor Regulamente:    
 7.1 Regulamentul privind susținerea elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățămînt secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Drochia.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.  Raportor: Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport.

7.2.Regulamentul privind activitatea Azilului  pentru persoane în vîrstă, adulte și persoane cu dizabilități din s. Gribova.

 Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

 Raportor: Tudor Golban, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei.

Consultare generală, www.drochia.md

 

 

Consultare generală, www.drochia.md

Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport.

Tel.  252 2-27-48

 

Tudor Golban, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei.

Tel.  252 2-00-44

 

 8. Cu privire la aprobarea Programului de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2018-2020.

 Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

  Raportor: Emilia Lopatenco, șef IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”.

Consultare generală, www.drochia.md Emilia Lopatenco, șef IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”.
 9. Cu privire la aprobarea Componentei „Apă și canalizare 2018-2025” din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia pentru perioada 2016-2020.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

 Raportor: Viorel Chirca, șef Direcția economie, construcții și politici investiționale.

Consultare generală, www.drochia.md Viorel Chirca, șef Direcția economie, construcții și politici investiționale.

Tel.  252 2-54-06

 10. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Consiliul raional Drochia, Agenția pentru ocuparea forței de muncă a raionului Drochia, și Agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, privind implementarea la nivel local a Mecanismului internațional de referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

Raportor: Galina Zavorotnîi, șef Agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Consultare generală, www.drochia.md Galina Zavorotnîi, șef Agenția pentru ocuparea forței de muncă.
 11. Cu privire la înaintarea Proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare în cartierul locativ individual nr. 10 din orașul Drochia” către Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului Drochia;

Raportor: Viorel Chirca, șef Direcția economie, construcții și politici investiționale.

Consultare generală, www.drochia.md Viorel Chirca, șef Direcția economie, construcții și politici investiționale.

Tel.  252 2-54-06

 12. Privind conferirea titlului  „Cetățean de Onoare al raionului Drochia”.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul

Consiliului raional.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 13. Cu privire la aprobarea indemnizaţiei de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din învățămîntul  preuni-versitar.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.  Raportor: Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport.

Consultare generală, www.drochia.md Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport.

Tel.  252 2-27-48

 

 14.Cu privire la repartizarea componentei raionale de 3% a transferurilor categoriale conform noii formule de finanţare a instituţiilor de învăţămînt.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului. Raportor: Ion Recean, șef Direcția învățămînt,

tineret și sport.

Consultare generală, www.drochia.md Ion Recean, șef Direcția învățămînt, tineret și sport.

Tel.  252 2-27-48

 

 15. Privind  candidaturile  pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripţie.

Iniţiator și raportor: Ion Dascal, preşedintele  raionului.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 16. Cu privire la trecerea  în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2003.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului. Raportor: Sergiu Chistrea, șef Secția administrativ-militară Drochia.

Consultare generală, www.drochia.md Sergiu Chistrea, șef Secția administrativ-militară Drochia.
 17. Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă  pe anul 2019 a persoanelor cu funcţii de demnitate  publică şi a funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 18. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  din autorităţile publice ale raionului.

Iniţiator: Ion Dascal, preşedintele raionului.

Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul

Consiliului raional.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 19. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional Drochia pe I semestru al anului 2019.

 Inițiatori: Președinții comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional: Grigore  Lupașcu, Mariana Bruma, Tudor Chilari,  Igor Rotaru.

Raportor: Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional.

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 20. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional Drochia în instanţa de judecată.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului.

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul

Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 21. Cu privire la constituirea unor comisii:    
 21.1. comisia raională pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 21.2 comisia de primire-predare a bunurilor, proprietate publică a Consiliului raional.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 22. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal, pentru anul 2019, ale instituțiilor  publice, fondate de către Consiliul raional Drochia.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 

 23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 24. Privind  casarea unor bunuri proprietate publică a Consiliului raional.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 25. Cu privire la defrişarea unor arbori de pe teritoriul aferent Consiliului raional.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

 26. Privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a  Consiliului raional.

Inițiator: Ion Dascal, președintele raionului

Raportor: Oxana Grigorița, secretarul Consiliului raional

Consultare generală, www.drochia.md Oxana Grigoriţa, secretarul Consiliului raional

Tel.  252 2-20-57

Secretarul

Consiliului raional Drochia

Oxana GRIGORIȚA

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose