Aparatul Preşedintelui

PREȘEDINTELE RAIONULUI DROCHIA

Vasile GRĂDINARU

 • Exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional;
 • Reprezintă raionul în raporturile cu Președintele, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, alte autorități publice centrale, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în instanțe judecătorești;
 • Este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului și exercită atribuțiile de președinte al Comisiei pentru situații excepționale;
 • Încheie și reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului, promovează și supraveghează cadrele, stabilește atribuțiile acestora;
 • Ia măsuri și este responsabil pentru instruirea și pregătirea profesională a funcționarilor din aparatul său.

 Educație și formare:

 • 1957 – 1965 – Școala din c. Șuri;
 • 1966 – 1970 – Tehnicumul agricol din or. Camenca;
 • 1970 – 1972 – Armata Sovietică;
 • 1972 – 1978 – Institutul agricol ”M.V. Frunze” din mun. Chișinău.

Experiență profesională:

 • 2015 – Președinte al raionului Drochia;
 • 1996 – 2015 – Președinte al gospodăriei agricole;
 • 1992 – 1996 – Agronom;
 • 1985 – 1992 – Locțiitor de președinte, secretar de partid;
 • 1975 – 1985 – Brigadir la câmp, livadă, tutun;
 • 1970 – 1975 – Socotitor la livadă.

Distincții de Stat:

 •            Om Emerit al Republicii Moldova;
 •            Medalia ”Meritul Civic”.

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 26 50