Consiliul raional Drochia pentru formare profesională – Consiliul raional Drochia AgroindVET.

23 noiembrie 2018

Astăzi, 23 noiembrie 2018, cu susținerea plenipotențiară a vicepreședintelui raionului Drochia, Vitalie Josanu, la Drochia a fost constituit Consiliul raional Drochia pentru formare profesională – Consiliul raional Drochia AgroindVET.

La adunare au participat: vicepreședintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, președintele Uniunii teritoriale a sindicatelor din agricultură, directorul Școlii profesionale din orașul Drochia, șeful Agenției pentru ocuparea forței de muncă, primarul satului Țarigrad, directorul AO AGRO-CONS și 14 conducători ai entităților economice din agricultură.

Conform agendei, la început, Anatolie Leahu, președintele Uniunii teritoriale a sindicatelor din agricultură a familiarizat audiența cu esența și misiunea Consiliului raional Drochia în domeniul formării profesionale, cu statutul Comitetului sectorial AgroindVet (nivel ramural național), rolul lor în asigurarea întreprinderilor cu forță de muncă calificată și cu Legea nr. 244 din 23.11.2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională.

În calitate de fondatori, participanții la adunare, prin vot unanim, au constituit Consiliul raional Drochia AgroindVET, au aprobat Regulamentul Consiliului, au desemnat membrii echipei de coordonare și secretarul – organizator, Ecaterina Arefti. La final, au fost aprobate prioritățile de activitate a Consiliului posibile de realizat în anul 2019.

Cei prezenți au venit cu opinii concrete privitor la problema pregătirii cadrelor calificate, în deosebi a mecanizatorilor, dar și a specialiștilor de nivel mediu și superior.

Misiunea Consiliului raional Drochia pentru formare profesională constă în asigurarea implicării active a pieței muncii în procesul de instruire în învățământul profesional tehnic inițial și formarea profesională continuă a salariaților, în scopul corelării formării profesionale a angajaților cu cerințele pieței forței de muncă. Participarea la formarea unui sistem de sprijin informațional și analitic pentru învățământul profesional tehnic pornind de la necesitățile pieței muncii.

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose