Contacte


Consiliul raionului Drochia

or.Drochia 5202 Moldova

Email: cancelardroc@mail.ru

Tel: (252) 2-26-50

Anticamera preşedintelui

Tel: (252)2-20-58

Secretarul Consiliului

Tel: (252)2-20-57


L  I  S  T  A


personalului din aparatul preşedintelui raionului,

direcţiile, secţiile Consiliului raional


Nr d/o Numele, prenumele Funcţia Telefon serviciu Telefon domiciliu Data, luna, anul naşterii
   1                    2                        3           4           5          6
 I. APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI
1. DASCAL ION PREŞEDINTE AL RAIONULUI  DROCHIA 2-26-50 68888891 26.06.1989
2. JOSANU VITALIE vicepreşedinte al raionului (domeniul cultural, învăţămînt, economie) 2-27-50

 

69702202 23.12.1970
3. GROZAVU IGOR vicepreşedinte al raionului (domeniul sănătate şi protecţie socială) 2-21-50 2-12-58

68377753

11.04.1972

 

4. GRIGORIŢA OXANA secretar al Consiliului raional 2-20-57

 

2-25-78

69331300

22.09.1979
 Secţia administraţie publică
5. UNGUREANU LUDMILA şef secţie 2-40-38 71-5-93

60950607

17.09.1984
6. SCHIȚCO  GALINA specialist principal (domeniul administraţiei publice) 2-37-72 60711260 19.02.1976
7. PRISACARI  IURI specialist (domeniul protecţiei civile şi serviciul de alternativă) 2-35-33 30-2-09

69658707

09.04.1961
8. CIOBANU NELEA

 

specialist (domeniul relaţiilor cu publicul) 2-37-72 60030034 10.02.1976
 Secţia juridică
9. POSTOVAN VITALIE şef serviciu 2-20-48 69510255 04.09.1978
10. SÎRBU ALA specialist principal (domeniul resurselor umane) 2-20-48 69721763 24.08.1977
11. OJOVAN SIMION specialist principal (domeniul privatizării şi postprivatizării) 2-21-76 69020597 14.04.1965
12. PRICOP LILIA secretar administrativ 2-20-58  
 Serviciul arhivă
13. MÎNĂSCURTĂ TAMARA şef serviciu 2-27-41 2-53-77

 

18.03.1957
14. POSTOVAN  ELENA specialist superior 2-27-41 68938719 27.10.1991
 Serviciul financiar
15. ARAMĂ RODICA şef serviciu, contabil-şef 2-28-68 2-45-46

79370033

17.12.1962
16. BUZILĂ NATALIA specialist superior 2-28-68 68480089 12.05.1980

 

 
17. POPA LUDMILA dactilograf 2-20-57 2-32-20

69370438

20.10.1954
18. CORNILOV VIRGILIU şofer 79813757 08.05.1976
 
19. SMÎNTÎNA IURIE şef, Serviciu de deservire a clădirilor Consiliului raional 69206938

Nr d/o Numele, prenumele Funcţia Telefon serviciu Telefon domiciliu Data, luna, anul naşterii
   1                    2                        3           4           5          6
 II. DIRECŢIA ECONOMIE, CONSTRUCŢII ŞI POLITICI INVESTIŢIONALE 
1. CHIRCA VIOREL şef direcţie 2-54-06 69858061 13.01.1984
2. ROTARU VIORELIA arhitect-şef 2-36-36 2-25-96

78708600

09.03.1957
3. DOBREA CRISTINA specialist principal (domeniul achiziţiilor publice) 2-54-06 68497503 24.02.1987
Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor
1. şef secţie 2-28-08

 

 
2. PASCARU ANA specialist principal (domeniul construcţiilor) 2-54-06 54-2-87

69502207

02.11.1962
3. RUSU SERGIU specialist principal (domeniul reţelelor de drumuri publice) 2-28-08

 

71-3-47

69643999

31.07.1981
4. specialist (domeniul gospodăriei comunale) 2-28-08  
Serviciul politici investiţionale
CROITORU MARIAN şef serviciu 2-54-06 2-54-56

69297821

20.02.1978
BABIN RUSLAN specialist principal (domeniul antreprenoriat, micul business şi stimulare a investiţiilor) 2-54-06 2-51-37

78330404

17.08.1983
GAJIU IGOR specialist (domeniul atragerea investiţiilor) 2-54-06 2-00-56

60761038

10.09.1985
IV. DIRECŢIA AGRICULTURĂ, ALIMENTAŢIE ŞI RELAŢII FUNCIARE
1. NICORA ION sef direcţie 2-20-50

 

79-3-18

79636485

69129520

13.04.1956
2. GHERMAN VALERIAN specialist principal (domeniul planificării şi dezvoltării  producţiei vegetale) 2-20-56 69104196 15.08.1953
3. LISNIC VICTOR specialist principal (domeniul mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate) 2-20-56 2-47-75

 

08.09.1952
4. specialist    0,5 unitate
Serviciul relaţii funciare şi cadastru
7. CIOB NICOLAE şef serviciu 2-21-76 2-55-31

69129986

12.08.1961
8. BABĂRĂ PAVEL specialist principal 2-21-76 2-41-53

69633083

10.06.1953

NR D/O NUMELE ,

PRENUMELE

 

FUNCŢIA

TELEFON SERVICIU TELEFON DOMICILIU Data, luna, anul naşterii
   1                    2                        3           4           5          6
IV. DIRECŢIA FINANŢE
1. VIŢA IRINA şef direcţie 2-46-20 2-86-60

79978881

67178889

14.03.1962
2. ROMANIUC IULIA şef-adjunct direcţie 2-46-10 2-83-60

 

23.04.1953
V.   DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI  SPORT
1. RECEAN ION şef direcţie 2-27-48 68060697 20.08.1961
2. STELIMAN ALA şef-adjunct direcţie 2-77-35 2-40-00

69851471

08.07.1960
VI. DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A FAMILIEI
1. GOLBAN TUDOR şef direcţie 2-00-44 2-46-36

69144105

17.01.1959
2. GROZAVU ADRIANA şef adjunct direcţie 2-00-44 2-12-85

69220958

09.05.1975
VII. SECŢIA CULTURĂ
1. LOZOVAN RODICA şef interimar secţie 2-26-48

 

67462030 20.02.1975

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose