Direcția Finanțe

Misiunea Direcției: Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

 În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

  1. Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin:
  2. a) elaborarea, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitori, pronosticul bugetului raionului;
  3. b) asigurarea funcţionării instituţiilor publice finanţate de la bugetele raionale, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi;
  4. c) analizarea corespunderii bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  5. d) prezentarea Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;
  6. Efectuarea controlului la subiecţii economici din teritoriu privind corectitudinea ţinerii evidenţei contabile, organizarea evidenţei contabile şi întocmirea rapoartelor financiare, înaintarea propuneri pentru lichidarea încălcărilor depistate;
  7. Înaintarea, conform rezultatelor controalelor efectuate, propuneri de sancţionare a persoanelor cu funcţii de răspundere care încalcă normele stabilite de ţinere a evidenţei contabile, aplică incorect actele legislative şi normative, denaturează indicatorii rapoartelor financiare. După completarea actului de control se întocmirea procesul-verbal referitor la încălcarea legislaţiei în vigoare din domeniul contabilităţii;
  8. Organizarea seminarilor cu privire la ţinerea evidenţei contabile, conform legislaţiei în vigoare, cu specialiştii subiecţilor economici din teritoriu;
  9. Prezentarea informaţii referitor la prezentarea rapoartelor financiare de către subiecţii economici;
  10. Apărarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, intereselor direcţiei finanţe în instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii.

 

Componența Direcţiei:

Şeful Direcţiei

Vița Irina

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-20; e-mail: www.directiafinantedr@mail.ru

Șef adjunct

Romaniuc Iulia

Responsabilă de elaborarea proiectului de buget pe anul viitor, prezentarea Minesterului Finanțelor registrelor repartizării veniturilor între bugetul raional și cele locale, precum și normativelor defalcărilor din veniturile regularizatoare

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-10

Șef serviciu contabilitate

Catlabuga Maria

Responsabilă de organizarea corectă a evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare ale mijloacelor speciale de către primăriile și instituțiile subordonate, acordarea ajutorului metodologic întru asigurarea corectă a cerințelor conform Legii contabilității nr.113 din 24.02.2007

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-21-53

Specialist principal

Alexeeva Victoria

Responsabilă de examinarea corectitudinei întocmirii listelor tarifare ale pedagogelor, a statelor de personal ale instituțiilor finanțate de la buget din ramura învățămîntului primar, gimnazial și liceal

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-37-67

Specialist principal

Bodnari Lilia

Responsabilă de examinarea corectitudinei întocmirii listelor tarifare ale pedagogelor, a statelor de personal ale instituțiilor finanțate de la buget din ramura învățămîntului preșcolar, extrașcolar

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-12

Specialist principal

Talambuța Claudia

Responsabilă de estimarea veridică și economică argumentată a veniturilor bugetelor unităților administrativ-teritorial, elaborarea proiectului de buget pe anul viitor, executarea scontată a veniturilor, repartizarea lunară și analiza surselor de venituri

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-12

Specialist principal

Mîță Oxana

Responsabilă de generalizarea și analiza, trimestrială și anuală, rapoartelor financiare ale instituțiilor subordinate administrației locale, ținerea evidenței contabile ale Direcției finanțe, acordarea ajutorului metodologic și practic ordonatorilor de buget

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-20-62

Specialist principal

Pcelina Olesea

Responsabilă de acordarea colaboratorilor Direcției finanțe și autorităților publice locale asistenței juridice, ținerea evidenței cadrelor, completarea, păstrarea, evidența carnetelor de muncă și a dosarelor personale, apărarea intereselor Direcției finanțe în instituțiile judecătorești

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-37-67

Specialist principal

Irodoi Eugenia

Responsabilă de acordarea ajutorului consultativ – metodologic și practic agenților economici din teritoriu, efectuarea controalelor asupra corectitudinii aplicării legislației în aspectul financiar, fiscal, juridic

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-12

Specialist superior

Godorogea Irina

Responsabilă de examinarea corectitudinei întocmirii statelor de personal ale instituțiilor finanțate de la buget, devizelor de cheltuieli și calculelor la alocații prezentate în buget, în conformitate cu SIMF și clasificația bugetară, la instituțiile din ramura culturii

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-37-67

Specialist

Brenișter Tatiana

Responsabilă de examinarea corectitudinei întocmirii statelor de personal ale instituțiilor finanțate de la buget, devizelor de cheltuieli și calculelor la alocații prezentate în buget, în conformitate cu SIMF și clasificația bugetară, la instituțiile din ramura asistenței sociale

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-37-67

Secretar tehnic, dactilograf

Zaporojan Verginia

Responsabilă de asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat și arhivă

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-46-10

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose