În perioada 04- 06 iunie 2018, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia

7 iunie 2018

În perioada 04- 06 iunie 2018, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
– economico – financiare și buget;
– social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
– probleme de drept și administrație publică;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului raional Drochia din 07.06.2018, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”