Inaugurarea Oficiului Medicului de Familie

2 iulie 2018

La data de 2 iulie 2018, Corneliu PADNEVICI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de Ion DASCAL, preşedintele raionului Drochia și Emilia Lopatenco, şef, IMSP Centrul de sănătate Drochia «Anatolie Manziuc», au participat la festivitatea de inaugurare a Oficiului Medicului de Familie din satul Drochia, raionul Drochia, șef, Silvia Bobeica.
Cu susținerea deputatuli Corneliu PADNEVICI, aici au fos întreprinse lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct și canalizare. inclusiv a sistemulului de încălzire, lucrări de renovare în cadrul cărora au fost distribuți bani în sumă de 628 mii lei, mijloace financiare alocate din fondul IMSP, totodată au fost întreprinse lucrări de reparație a pavajului și amenajare a teritoriuli, lucrări efecuate cu contribuiția primăirei în sumă de 50 mii lei, Dumtru Marcu, primarul satului Drochia.
De menționat că, 2720 persoane din satul Drochia, vor beneficia de servicii medicale de calitate din sistemul medical din localitatea respectivă.