La data de 13.03.2017, dnul Corneliu PadneviciDeputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia au primit în audiență întreprinzătorii de la Piața agroalimentară și a mărfurilor industriale din or. Drochia. Comercianții și-au manifestat dezacordul de a se conforma modificărilor din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător și Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

 

Audiența a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia, inclusiv, cu participarea dnei Ala Marcu - șeful adjunct al Inspectoratului fiscal de stat pe r. Drochia.

 

În sală au fost prezenți, în mare parte, comercianții deținători de patentă, care comercializează  mărfuri de mâna a doua, produse agricole și alimentare, implicit, fast-food. Dânșii s-au arătat nemulțămiți de exigențele noi, care prevăd procurarea aparatului de casă, nefuncțional în aer liber și achitarea lunară a câte 626 lei fondului social.

În această ordine de idei, cheltuielile nu acoperă veniturile, iar cererea nu corespunde ofertei, de aceea aceștea solicită să activeze, în continuare, în baza patentei, chiar cu prețul de a achita un impozit mai mare pe venit.

Dna Ala Marcu a afirmat că Inspectoratul Fiscal îndeplineşte, nemijlocit, atribuţii în raport cu obligaţiile cetăţeanului legate de achitarea impozitelor şi taxelor care se varsă la bugetul general de stat, asigură îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili – cetăţeni şi agenţi economici, explică legislaţia fiscală și o execută, etc. Rolul Inspectoratului nu este de a elabora acte normative și legislative care ar fi în detrimentul cetățenilor.

Dnul Corneliu Padnevici a menționat faptul că este foarte important ca cetățeanul simplu să nu sufere, considerând oportun elaborarea unui mecanism care ar echilibra necesitatea și posibilitatea.

În consecință, oficialii au sesizat problema și au susținut întreprinzătorii, recomandându-le să-și expună revendicările în formă scrisă care, ulterior, vor fi prezentate autorităților centrale pentru o analiză și sinteză.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php/174-petitie#sigFreeId7596006489
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links