Tradițional, ziua de luni este destinată vizitelor de lucru a oficialilor în localitățile r. Drochia.

Astăzi, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dnul Vasile Grădinaru – președintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții r. Drochia, precum și reprezentanții serviciilor descentralizate și desconcentrate au efectuat o vizită de lucru în satul Drochia.

Reiterăm, că scopul vizitelor constau în evaluarea și analiza continuă a calității vieții la nivel populațional, oportunitatea schimbărilor introduse de diverse reforme, impactul acestor schimbări asupra cetățenilor per ansamblu, dar și la nivel individual, identificarea barierelor/problemelor apărute și eventualele intervenții pentru a îmbunătăți situația creată și a asigura performanța dorită.

Dnul Dumitru Marcu - primarul satului Drochia, a descris succint situația socială, economică, culturală și de mediu a localității pe care o reprezintă, realizările, rezervele și necesitățile pentru o edificare și dezvoltare prosperă a acesteia. În acest sens, dânsul și-a exprimat recunoștința și considerația față de dnul Corneliu Padnevici pentru contribuția la implementarea proiectelor ce țin de reparația sistemului de încălzire în Instituția preșcolară, iluminarea stradală și reparația a 5 km de drum în varianta albă.

La rândul său, dnul Corneliu Padnevici a afirmat, că și în continuare va susține proiectele satului Drochia, arătându-se mulțămit de activitatea dlui Dumitru Marcu, menționând că Dumnealui este un primar sufletist și ține la localitatea pe care o administrează. De asemenea, a fost apreciată și dna Emilia Lopatenco - șef al IMSP CS Drochia pentru implicare activă la modernizarea/renovarea Centrului de Sănătate.

Domnul Deputat a făcut un bilanț de activitate al actualului executiv, remarcănd câteva realizări esențiale:

 •          Stabilizarea economică, politică și a sistemului bancar;
 •          Semnarea Acordului cu FMI;
 •          Diminuarea biurocrației;
 •          Atragerea investițiilor externe;
 •          Consolidarea relațiilor de încredere cu partenerii de dezvoltare, etc.

Totuși, pentru obținerea unor rezultate productive, este nevoie de gestionarea corectă a banilor publici, eliminarea elementelor de corupție, sporirea gradului de răspundere atât a autorităților, cât și a cetățenilor, conștientizarea drepturilor, dar și a obligațiunilor.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte din diferite domenii, cum ar fi:

 1.             Modificările operate în sistemul de pensionare;
 2.             Crearea condițiilor decente de muncă în Instituția preșcolară;
 3.        .    Oferirea locurilor de muncă;
 4.            Informarea Agenției pentru ocuparea forței de muncă de către agenții economici privitor la posturile            vacante;
 5.             Revizuirea suspendării activității Instituțiilor preșcolare în perioada concediilor anuale;
 6.             Reparația fântânii din preajma Instituției de învățământ;
 7.        Remunerarea corespunzătoare a salariaților pentru munca în condiții nocive, reglementarea criteriilor de evaluare a acestora;
 8.             Instituirea unei baze alimentare unice pentru aprovizionarea Instituțiilor preșcolare cu produse alimentare;
 9.             Implementarea proiectului de construcție a sistemului de canalizare și a rețelei de apeduct;
 10.        Finalizarea lucrărilor de iluminare stradală;
 11.             Reparația Casei de cultură;
 12.            Crearea locurilor de agrement;
 13.            Dependența copiilor de jocurile de pe Internet, posibilele măsuri de eradicare a acestui fenomen.

U  Unii cetățeni au adresat oficialilor întrebări personale la care, în limita competențelor, au primit răspunsuri. Adresările care necesită o examinare suplimentară au fost înregistrate. Despre rezultatele examinării, cetățenii vor fi informați în termeni rezonabili.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links