Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrației centrale cu cetățenii” și în scopul consolidării relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cetăţeni, precum şi perfecţionării mecanismului de informare, examinare şi soluţionare operativă a problemelor cu care se confruntă societatea, Domnul Victor Zubcu - Ministrul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru în raionul Drochia.

Întrunirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia la care au participat dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate.

Domnul Victor Zubcu a trecut în revistă activitatea Ministerului per ansamblu, realizările, prioritățile, dar și carențele existente.

Ministrul a relevat, că atât autoritățile centrale, cât și cele locale trebuie să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea sectorului de tineret, creând un mediu adecvat realizării vieţii personale şi profesionale a fiecărui tânăr.

În acest sens, Domnul Zubcu a definit câteva obiective strategice:

-         Promovarea participării tinerilor la procesele decizionale;  

-   Diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri care ar reprezenta un instrument efectiv de dezvoltare maximă a potenţialului fiecărui tânăr şi realizarea unei vieţi împlinite în Republica Moldova;

-    Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri în scopul asigurării unui trai decent prin lărgirea posibilităţilor de angajare, venit salarial adecvat şi posibilităţi economice cât mai variate în contextul Republicii Moldova.

-  Consolidarea sectorului de tineret prin fortificarea cadrului legal de constituire şi funcţionare a mecanismelor de reglementare a activităţii actorilor din sectorul de tineret.

Prioritățile Ministerului:

-         Instituirea Agenției naționale pentru tineret;

-   Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse;

-         Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret;

-         Crearea Centrelor de tineret și dotarea acestora cu echipamentul necesar;

-         Dezvoltarea ramurilor olimpice;

-         Crearea Fondului de dezvoltare a infrastructurii de tineret și sport.

Totodată, Dumnealui a subliniat importanța cultivării valorilor sportive la copii și tineri.

Autorităţile administraţiei publice centrale și locale au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă, să asigure condiţiile organizatorice şi materialele de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, în vederea formării unei societăți sănătoase.

Interlocutorii au pus în discuție cauzele numărului mic de fotbaliști profesioniști în Republica Moldova, necesitatea renovării stadionului orășenesc, sursele de finanțare pentru achitarea costurilor de participare a sportivilor la campionatele naționale și internaționale, aprovizionarea instituțiilor preuniversitare cu inventar sportiv.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links