La data de 27.03.2017, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în comun cu dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia și reprezentanții instituțiilor publice din raion, au efectuat vizita planificată în comuna Fîntînița.

Întrevederea a debutat cu discursul dlui Veaceslav Babuci – primarul comunei, care a familiarizat audiența cu datele statistice referitoare la nivelul de trai ai locuitorilor comunei Fîntînița, realizările, dar și neajunsurile acestora.

Dnul Vasile Grădinaru a trasat scopul vizitei, capacitățile, rezervele, riscurile inerente și reziduale ale administrației publice locale de nivelul II: ”Atunci când este vorba de bunăstarea unui raion, nu există noțiunea de sate mici - probleme mici sau sate mari - probleme mari, ci satele noastre cu probleme, acțiuni și soluții comune. Dialogul deschis, comunicarea continuă, eforturile, voința și contribuțiile comune sunt calea spre un viitor evolutiv și prosper”.

Domnul Deputat a subliniat, că impasul poate fi depășit prin interacțiunea APL - I, II și societatea civilă menită să stimuleze o ascensiune în dezvoltarea infrastructurii comunei Fîntînița, să sporească nivelul de încredere și interese în rândul populației și să asiste saltul social - economic echilibrat și durabil al localității.

Dumnealui a adăugat că, de regulă, promovarea activităților în cauză se manifestă prin implementarea unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare comunitară și regională (cu prioritate în domeniul agrar), reabilitare și renovare a infrastructurii locale, măsuri de protecție a persoanelor socialmente vulnerabile, precum și alte activități care urmăresc soluționarea problemelor stringente și contribuie la asigurarea serviciilor publice de importanță vitală.

Calitatea de beneficiari direcți ai măsurilor de consolidare a încrederii este atribuită autorităților locale, organizațiilor societății civile, subiecților ce activează în sectorul privat și diverșilor actori comunitari.

În consecință, locuitorii comunei Fîntînița au abordat chestiuni de ordin public și particular, la care au primit răspunsuri pe măsură. Menționăm cele mai incendiare:

 1. Lipsa unei farmacii în comună;
 2. Starea deplorabilă a drumurilor;
 3. Iluminarea stradală;
 4. Construcția sistemului de canalizare;
 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, prin elaborarea și implementarea proiectelor investiționale în domeniul agrar;
 6. Renovarea acoperișului instituției preșcolare ”Izvoraș”;
 7. Îngrădirea teritoriului aferent gimnaziului;
 8. Reparația ospătăriei și conectarea la conducta de gaze naturale a gimnaziului;
 9. Amenajarea unei săli pentru ceremonii și festivități;
 10. Plantarea fâșiilor forestiere;
 11. Amenajarea spațiilor publice de odihnă și de agrement;
 12. Crearea locurilor de muncă și a activităților pentru tineri.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links