La data de 07.04.2017, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia și dnul Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, cu participarea dlui Igor Grosu – șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat au petrecut ședința de lucru cu primarii și conducătorii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate din r. Drochia.

 

Ședința a fost organizată cu scopul consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi şi cele de nivelul unu întru soluționarea problemelor de interes comun. Exercitarea corespunzătoare a competenţelor delegate, prin prisma aplicării actelor normative și legislative în vigoare.

 

Cu un cuvânt de salutare, a deschis ședința, dnul Vasile Grădinaru, care a adus la cunoștința persoanelor prezente ordinea de zi.

 

În acest context, chestiunile puse în discuție au fost:     

  •        Cu privire la exercitarea atribuțiilor funcționale de către autorităţile tutelare locale în domeniul protecţiei copilului – raportor dnul Tudor Golban, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;                                    
  •      Cu privire la Programul teritorial în controlul Tuberculozei in raionul Drochia – raportor dnul Pavel Rucșineanu, Asociația națională a bolnavilor de TBC din Republica Moldova „SMIT” din mun. Bălți; 
  •       Cu privire la oportunitățile de dezvoltare a localităților (atragerea investițiilor, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, etc.) – raportor dnul Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia;     
  •      Cu privire la modalitatea de repartizare și valorificare a mijloacelor fondului rutier pentru reabilitarea drumurilor publice locale – raportor dnul Marin Trifailo, șef Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri;
  •          Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017” – raportor dnul Ion Nicora, șef Direcția agricultură, alimentație și relații funciare;
  •        Cu privire la desfăşurarea campaniei de salubrizare de primăvară, care din acest an cuprinde şi curăţarea cimitirelor, a terenurilor aferente instituţiilor de învăţământ şi spitalelor (perioada 22 martie – 22 mai). Concomitent se desfăşoară şi acţiunea „Râu curat de la sat la sat” – raportor dnul Haralampie Roşca, șef Inspecţia ecologică Drochia; 
  •          Cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituţiile preuniversitare şi preşcolare din  raionul Drochia de către Direcția raională pentru siguranţa alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Drochia și Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Drochia – raportor dnul Vasile Gajiu, şef Direcția raională pentru siguranţa alimentelor Drochia.

  

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links