Periodicitatea consultărilor publice în teritoriu a fost respectată în cadrul vizitei de lucru în satul Nicoreni, la data de 15 mai 2017, de către conducerea raionului Drochia, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate si descentralizate și, nemijlocit, cu sprijinul Domnului Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Oficialii au purtat discuții constructive pe marginea chestiunilor de interes public, preponderent, în interesul superior al copiilor.

”Casa se construiește nu de la acoperiș, ci de la temelie. Sunt dispus și deschis spre a vă spriji și a vă susține în inițiativele care duc la bunăstarea și prosperarea localității Dumneavoastră. Pentru mine toți oamenii sunt egali, indiferent de apartenența politică”, a declarat Domnul Deputat.

De asemenea, Dumnealui a vorbit despre dezvoltarea țării prin prisma realizărilor palpabile ale Guvernului Filip, care a reușit să redreseze situația economică, bugetar-financiară, și să asigure, prin stabilitatea politică, realizarea măsurilor concrete care să stopeze declinul și, respectiv, să pună bazele dezvoltării infrastructurii Republicii Moldova odată cu încheierea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, modificarea și perfecționarea legislației fiscale și vamale care a înlăturat evaziunea fiscală și a diminuat infracționalitatea transfrontalieră, reducerea considerabilă a organelor de control, ceea ce a simplificat și a facilitat activitatea antreprenorială, micșorarea tarifelor la gazele naturale, creșterea numărului de exporturi, etc.

Primarul satului Nicoreni – Domnul Mihail Rotaraș a făcut o incursiune a situației sociale, economice, culturale și de mediu, succesele, dar și deficiențele existente la nivel de comunitate.

Președintele raionului Drochia – Domnul Vasile Grădinaru a îndemnat populația satului Nicoreni să adreseze întrebări și să formuleze recomandări în scopul eradicării impasului în care se află. ”Un factor important este conlucrarea agenților economici cu autoritățile publice locale și respectarea transparenței în toate deciziile luate”, a subliniat Dumnealui.

Atât Domnul Padnevici, cât și Domnul Grădinaru au adus elogii Domnului Rotaraș, care exercită al 4-lea mandat, bucurându-se de încrederea alegătorilor.

Domnul Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia a menționat despre oportunitatea reformării asistenței medicale primare, prin comasarea Centrelor  de Sănătate.

Doamna Cristina Țurcanu, specialist în domeniul turism, patrimoniu și muzee, Secția Cultură Drochia a invitat persoanele prezente, la cea de-a III-a ediție a Festivalului tradițiilor și obiceiurilor ”De Ispas la Nicoreni” care va avea loc la data de 25 mai, curent. De asemenea, Dumneaei a făcut o referință la proiectul moldo-polonez ”ZOOM pe Casele de Cultură din Moldova și rețeaua de animatori culturali din țară în care este implicată Casa de Cultură Nicoreni.

În cadrul întrevederii a fost făcut un schimb de idei și opinii, precum și constatate un șir de probleme:

  •         reparația drumurilor și iluminarea stradală;
  •          construcția sistemului de apeduct și canalizare;
  •          reglementarea activității operatorilor de transport rutier;
  •          reparația Casei de Cultură Nicoreni;
  •          asigurarea cu costume naționale a colectivului cu titlul onorific ”model” ”Voie bună gospodari!”;
  •          soluționarea litigiilor privind administrarea bunurilor cotei-părți valorice;
  •          suport financiar la implementarea integrală a proiectului cu privire la construcția complexului sportiv.

Toate adresările, inclusiv, cele de ordin personal au fost înregistrate, ulterior vor fi examinate și, în funcție de caracterul acestora, vor fi remise răspunsuri.

Oficialii au inspectat, de asemenea Instituția de învățământ, Instituția preșcolară și Centrul de Sănătate din sat. 

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links