Runda de instruiri organizate în cadrul proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID), implementat de Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a finalizat, astăzi, în cadrul ultimei întruniri cu membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, cu participarea Domnului Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia și a Domnului Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia.

Participanții au fost informați despre activitatea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, organizarea și funcționarea Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii și a Serviciului de asistență parentală profesionistă, obiectivele și elementele sistemului de prevenire a separării copilului de familie, cadrul general de activitate al autorităților tutelare.

Reiterăm, că instruirile au avut drept scop eficientizarea activității Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și consolidarea competențelor profesioniștilor care lucrează cu și pentru copii.

În cadrul întrunirii a fost ales președintele și vicepreședintele Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, la fel, a avut loc o discuție productivă pe marginea cazurilor familiilor cu copii în situație de risc.

Formator, Doamna Rodica Moraru – expert Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil”.

 

   

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links