La data de 22 mai, curent, Domnul Simion Sîrbu, șeful Centrului maternal ”Ariadna” și al Centrului de asistență și consiliere pentru agresorii familiali din or. Drochia, în parteneriat cu reprezentanții Organizației Internaționale ”UN Women” au organizat și desfășurat un atelier de lucru în incinta restaurantului ”Cetate” din or. Drochia, consacrat eliminării violenței față de femei.

La atelier au participat: Domnul Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, membrii echipelor multidisciplinare teritoriale raionale și comunitare, reprezentanții instituțiilor abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și specialiștii Centrului maternal ”Ariadna” și al Centrului de asistență și consiliere pentru agresorii familiali.

Domnul Corneliu Eftodi de la UN Women în Moldova a familiarizat persoanele prezente cu Proiectul Teoria Schimbării ”Eliminarea violenței față de femei”.

Prin natura sa, Teoria Schimbării (TS) înglobează acțiunile solicitate de toți partenerii pentru realizarea unei schimbări transformative.

Scopul TS este cel de a ajuta UN Women să identifice aceste acțiuni și parteneriate strategice. Prin consecință, acest Proiect al TS reflectă  intervențiile dincolo de cele pe care UN Women le va realiza de sine-stătător.

Subiectele și sugestiile abordate:

  •     Organizarea activităților de informare și comunicare a femeilor și fetelor, în special din grupurile excluse despre drepturile sale, serviciile disponibile și modul de accesare;
  •     Abordarea coordonată de eliminare a violenței față de femei și punerea în funcție a legilor și politicilor prin coduri de conduită și mecanisme de raportare;
  •   Îmbunătățirea activității echipelor multidisciplinare în conformitate cu normele și standardele internaționale;
  •     Respectarea cu strictețe a principiului confidențialității, nediscriminării, celerității, legalității, egalităţii de şanse şi de tratament;
  •            Crearea serviciului ”Telefonul de încredere;
  •            Obținerea încrederii victimelor în specialiștii cu care interacționează;
  •     Crearea Centrului pentru copii – victime ale violenței în familie, cu angajarea personalului specializat și calificat;
  •      Intervievarea/audierea victimelor ale violenței în familie în cabinete moderne;
  •    Analiza și sinteza Proiectului Teoria Schimbării cu înaintarea propunerilor de îmbunătățire a acțiunilor propuse.

         

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links