Membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate (persoane cu atribuții în protecția copilului) și-au dat, astăzi, întâlnire în cadrul ședinței ordinare, desfășurate la Direcția asistență socială și protecție a familiei Drochia.

La ședință au participat Tudor Golban, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei, Adriana Grozavu, specialistul principal în protecția drepturilor copilului, managerii de caz, membrii familiei biologice/extinse, copiii, alte persoane interesate și invitate.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins 9 chestiuni care au fost minuțios examinate, dezbătute și supuse votării.

În luarea de decizii, membrii Comisiei au ținut cont, in primul rând, de interesul superior al copilului, în vederea dezvoltării lui armonioase din punct de vedere fizic, psihic, emoțional și spiritual, promovând respectarea drepturilor lui și a parteneriatului în familie, în scopul eliminării tuturor formelor de discriminare, tipurilor de violență, formelor de neglijare, exploatare și trafic. 

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links