La data de 27 și 28 iunie, curent, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia au convocat ședințele de lucru ale Comisiei pentru situații excepționale a raionului Drochia.

La întrunire au participat membrii Comisiei, reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, primarii și liderii agricoli din raion.

Ordinea de zi a ședințelor au inclus câteva chestiuni stringente, conexe calamității naturale din 26 iunie 2017, care s-a soldat cu mari pagube materiale, și anume:

  • -     Cu privire la evaluarea daunelor cauzate de fenomenul meteorologic (furtună puternică cu descărcări electrice și ploi abundente);
  • -          Cu privire la lichidarea consecințelor calamității naturale;
  • -   Cu privire la asigurarea securității antiincendiare în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor în anul 2017.

Astăzi, au fost prezentate procesele-verbale întocmite de Comisiile din unitățile administrativ-teritoriale a raionului Drochia, cu descrierea și estimările prejudiciilor provocate de fenomenul natural, precum și măsurile ce se impun pentru lichidarea acestora.

Președinții Comisiilor pentru situații excepționale din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul unu se obligă să monitorizeze situația.

Secția situații excepționale va organiza un control riguros a tuturor terenurilor pentru aprecierea gradului de protecție contra incendiilor a ariilor și depozitelor, precum și va verifica tehnica agricolă antrenată în campania de recoltare.

 

   

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links