Se anunță concurs pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de întreținere a drumurilor, gestionate de Consiliul raional Drochia.

Concursul va avea loc la data de 05.07.2017, ora 10.00,

în incinta Consiliului raional Drochia, cu sediul în or. Drochia, Bul. Independenței, 15.

Documente ce urmează a fi prezentate:
- Oferta financiară (Anexa 1);
- Lista obiectelor supravegheate în ultimii trei ani (Anexa 2);
- Declarația pe propria răspundere (Anexa 3);
- Scrisoare de intenție (Anexa 4);
- Certificat de înregistrare (pentru persoanele juridice);
- Rechizitele bancare;
- Certificat de atestare tehnico-profesională.

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links