Ieri, 28.06.2017, ora 14.00, Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, implicit președintele Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației (FLSSP) a prezidat ședința ordinară a Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației.

La ședință au fost prezenți:

Secretarul Consiliului de administrație, director executiv al FLSSP, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia) – Golban Tudor.

Specialistul în administrarea ajutorului material din cadrul DASPF Drochia – Popovici Galina.

Membrii Consiliului de administrație:

- Avram Roman - șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat;

- Bacalîm Galina – președinte, Organizația primară teritorială a Societății Orbilor din Moldova;

- Bugai Anatolie – director al filialei Drochia a Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;

- Irodoi Alexandru - șef Secția situații excepționale a raionului Drochia;

-Tcaci Alexandru – membru al organizației teritoriale Drochia a Societății ”Cernobîl” din Moldova.

 

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

1. Cu privire la examinarea cererilor unice parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei. Raportor: Golban Tudor .

2. Cu privire la examinarea petiţiilor parvenite din instanţele ierarhic-superioare în număr de 6. Raportor : Golban Tudor.

3. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare cetățenilor care au depus cereri pentru a beneficia de ajutor material având venitul global pentru un membru al familiei mai mare de 1813,7 lei. Raportor : Golban Tudor.

4. Cu privire la reexaminarea cererii de ajutor material a familiei cu venituri mici. Raportor: Golban Tudor.

5. Cu privire la examinarea cererilor repetate, parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei a căror stare materială a fost agravată de noi circumstanțe imprevizibile. Raportor: Golban Tudor.

6. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare destinate foștilor deportați și deținuți politici. Raportor: Golban Tudor.

Toate adresările cetățenilor, cu materialele aferente au fost minuțios examinate, discutate și supuse votărilor în urma cărora s-au adoptat decizii pentru acordarea ajutoarelor materiale unice, în cuantum de 221750 lei pentru 316 titulari.

  

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links