Drochia celebrează astăzi, cea de-a V-a aniversare a Zilei profesionale a funcționarului public.

Pornind de la acest fapt, pe marea scenă a Casei raionale de Cultură, sub patronatul vicepreședințelor raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu a fost desfășurată solemnitatea de decernare a celor mai buni funcționari publici cu diplome de merit, în semn de apreciere a activității desfășurate cu devotament și competență în slujba cetățenilor și a interesului public și cu prilejul Zilei funcționarului public.

La eveniment au participat funcționarii publici din raion, însoțiți de edilii din localitățile sale.

O deosebită considerațiune față de funcționarii publici au exprimat Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia prin intermediul Domnului Josanu: ”În contextul marcării Zilei profesionale a funcționarului public, din numele Domnului Corneliu Padnevici, Domnului Vasile Grădinaru și al meu personal, Vă adresez cele mai deosebite cuvinte de felicitare și gratitudine. Societatea reprezintă principalul furnizor de valori sociale pentru administrația publică, iar administrația publică este cea care apreciază gradul de îndeplinire a valorilor furnizate. În legătură cu schimbările actuale din societate, funcționarul public devine un actor important în asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al instituțiilor din administrația publică, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică. În acest sens, fie ca serviciile pe care le prestați să corespundă așteptărilor cetățenilor! Să aveți parte doar de bucurii, pace în sufletele și căminele Dumneavoastră!”

Igor Grozavu, de asemenea a adresat tuturor funcționarilor publici cele mai alese gănduri și o profundă recunoștință, urându-le sănătate, fericire, prosperitate și realizări frumoase.

Au adus omagii, laude și admirații funcționarilor publici: Ion Recean, șef Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Valeriu Tizu, primar de Petreni, Ion Nicora, șef Direcția Agricultură, Alimentație și Relații Funciare.

Au delectat sufletele și au oferit emoții din cele tari persoanelor prezente în sală artiștii amatori din raionul Drochia și ansamblul de dansuri ”Izvoraș”.

A moderat sărbătoarea de astăzi cu mult har și abnegație, Ala Bugai, specialist principal, Secția Cultură Drochia.

 

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links