În vederea documentării temeinice despre preocupările și problemele cu care se ciocnesc locuitorii raionului Drochia și pentru a interveni în soluționarea acestora, Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici a realizat, astăzi, cea de-a 20-a vizită de lucru în comuna Șuri.

La această vizită au participat președintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru, vicepreședinții raionului, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și locuitorii comunei Șuri.

Întrevederea a avut loc în spiritul dialogului intensificat dintre oficiali și comunitate, și a înregistrat o dinamică sporită la finele acesteia.

”Timpul stagnării a luat sfârșit, Republica Moldova trece printr-o perioadă crucială, când toate inițiativele sunt pentru binele poporului. Impactul acestora va fi palpabil în viitorul apropiat, deși mulți cetățeni sunt sceptici vis-a-vis de schimbările produse. Am reușit, la început de cale să creem o zonă de confort, grație efortului depus de actuala Guvernare, stabilității economice și politice, deblocării mai multor proiecte, precum și consolidării relațiilor cu partenerii de dezvoltare”, a accentuat Domnul Deputat.

Șurenii au abordat teme ce au vizat ansamblul relaţiilor dintre autoritățile publice centrale și locale, punctând mai multe probleme de interes public și privat. Cele mai stringente probleme la nivel de comunitate s-au dovedit a fi: aprovizionarea integrală a comunei cu apă potabilă, canalizarea acesteia, lipsa unei stații de epurare a apelor reziduale, lipsa locurilor de muncă, revederea cadrului legal și echitate în acordarea ajutoarelor materiale și sociale pentru unele categorii de cetățeni, esența reformelor în sectorul medical și sistemul de pensionare, ș.a.

În cadrul discuțiilor, Domnul Padnevici a subliniat performanțele vădite ale Guvernului Filip, care au drept scop modernizarea Republicii Moldova, și nu în ultimul rând recâştigarea și valorificarea încrederii cetăţenilor în actuala Guvernare, confirmând justețea reformelor prin acțiuni concrete, și nu doar prin promisiuni.

Nu cedează în modernizare nici raionul Drochia, ci dimpotrivă este în proces de derulare activă. Bunăoară, reparația/renovarea drumurilor mândâcene sunt în plin toi, în ce s-a convins personal, Domnul Deputat, deplasându-se la fața locului în satul Mândâc și discutând cu primarul localității, consilierii locali, agenții economici și lucrătorii.  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links