Astăzi, în incinta Casei Centrale de Cultură din orașul Drochia, s-a desfăşurat Conferinţa cadrelor didactice din raionul Drochia cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educație - competenţe pentru prezent şi viitor”.

La conferinţă au fost prezenţi: președintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru, reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ludmila Caraulan, șeful și adjunctul șefului din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Drochia, Ion Recean și, respectiv, Ala Steliman, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul întâi, consilierii raionali, directorii și adjuncții acestora din instituțiile educaționale, profesorii, tinerii specialiști, părinții, elevii, bibliotecarii, președinții comitetelor sindicale, funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui raionului Drochia.

Programul Conferinței didactice a inlcus: deschiderea oficială cu onorarea Drapelului Republicii Moldova și intonarea Imnului de Stat al țării, Raportul cu privire la starea sistemului de învățământ din raion, mesajele invitaților de onoare, alocuțiunile, sugestiile, opiniile din cadrul atelierelor de lucru, dar și dezbateri.

Activitatea cadrelor didactice din învățământul general, analizată în cadrul atelierelor, a reconfirmat faptul că anului de studii 2016-2017 i-a revenit un rol important în dezvoltarea societăţii şi educarea cetăţenilor activi şi responsabili. În ateliere a fost lansat ca obiectiv primordial: schimbarea atitudinii cadrului didactic, al factorilor de decizie, dar şi al membrilor comunităţii în raport cu elevii, iar şcoala prietenoasă copilului să devină un centru educaţional în comunitate. În virtutea adevărului incontestabil, că sistemului de învăţământ îi revine un rol decisiv în dezvoltarea societăţii, este necesar ca agenda de activitate a Direcției, Învățământ, Tineret și Sport Drochia, în perioada imediat următoare, să includă, în mod prioritar, acţiuni ferme şi consecvente capabile să contribuie efectiv la depăşirea factorilor negativi în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. 

În discursurile participanţilor la atelierele specializate, care au precedat conferinţa în plen, desfăşurându-se în perioada 15-18 august 2017, au fost reliefate o serie de probleme cu care se confruntă la ora actuală sistemul educaţional raional, dar și propunerile de depășire/soluționare a acestora.

Reieşind din genericul conferinţei, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, corpul didactic raional în noul an de studii 2017-2018 îşi va axa activitatea pe un șir de obiective, menite să îmbunătățească sistemul de învățământ.

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links