Președintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru, a convocat, astăzi, în ședință de lucru managerii Centrelor de Sănătate din raionul Drochia.

La ședință a participat și vicepreședintele raionului Drochia, Igor Grozavu, responsabil de domeniul sănătății.

Scopul întrunirii a fost acela de a evalua opinia conducătorilor Centrelor de Sănătate în ceea ce priveşte locul şi rolul asistenţei primare în contextul reformei sistemului de sănătate din Republica Moldova. Rezultatele atestă faptul că există încă o serie de dificultăţi la nivelul asistenţei primare, plecând de la dotarea cabinetelor, birocraţia excesivă şi până la relaţia dintre medic şi pacient, dar se fac eforturi în a se satisface, pe cât posibil, aşteptările şi nevoile oamenilor bolnavi.

Președintele și vicepreședintele raionului Drochia au accentuat că îngrijirile primare de sănătate reprezintă primul element al unui proces continuu de îngrijire a sănătăţii, de aceea asistența medicală primară și, mai ales, atitudinea medicilor de familie față de pacienți trebuie să fie una discretă și empatică, căci nu-i nimic mai prețios decât sănătatea și viața omului.

În cadrul ședinței a avut loc un schimb de opinii și sugestii concludente vis-a-vis de punctele forte și slabe din domeniul asistenței medicale primare.

Ca consecință, s-a convenit convocarea periodică, în ședințe de lucru, a reprezentanților  Centrului de Sănătate, Secției Consultative, Stației de Urgență și Spitalului raional Drochia.

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links