Comunicarea între autortățile centrale, raionale și locale trebuie să fie una constructivă, productivă și neredundantă. Antrenarea publicului la acest proces poate aduce avantaje fiecărei părți şi societăţii în ansamblu, precum și posibilitatea de a asigura îmbunătăţirea concomitentă a condiţiilor sociale și economice. Acesta este scopul pe care și-l propune Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin vizitele de lucru în raionul Drochia.

Sistematizarea lucrului efectuat de actuala guvernare, preocupările și prioritățile la nivel central, raional și local, perspectivele de dezvoltare, reformele inițiate, problemele identificate, măsurile de redresare a acestora au fost puse în discuție de Domnul Padnevici, la ședința din 25 septembrie 2017, care a avut loc în satul Gribova, raionul Drochia.

Această vizită a adunat mai mulți factori de decizie: Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, președintele și vicepreședintele raionului Drochia, conducătorii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, Chiril Macovețchi, primarul de Gribova și locuitorii satului, care au dialogat în spirit vigilent, obiectiv și al interesului reciproc.

Gribova este un sat prosper, pe cale de modernizare. Aceasta ne demonstrează proiectele în curs de implementare și cele propuse spre finanțare, precum și instituțiile publice bine amenajate și dotate cu utilajul necesar, vizitate în aceeași zi: Grădinița de copii, Centrul de Sănătate, Oficiul Poștal, Azilul pentru persoane solitare și cu dizabilități, Gimnaziul din localitate.

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links