Tradițonal, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej, educatori, învățători și profesori din întreg raionul s-au adunat la festivitatea dedicată lucrătorilor din domeniul învățământului. Evenimentul a avut loc în incinta Casei raionale de cultură Drochia.

Flori, cuvinte de recunoștință și diplome, toate s-au îndreptat către pedagogi cu prilejul zilei lor profesionale. Penru munca prodigioasă în educaea și instruirea elevilor, în cadrul festivității au fost premiate instituțiile de învațămînt preșcolare și cele preuniversitare. Abnegația, profesionalismul, spiritul organizatoric au fost mereu apreciate, deoarece prezența acestor calități mereu stau la baza succesului.

Discursurile oficialilor au ținut să încurajeze si să susțină activitatea cadrelor didactice care făuresc bunăstarea unei societăți si a personalităților de mâine.

Cu recunoștință și felicitări au venit în fața pedagogilor: Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Ion Recean, șeful Direcției Invățământ, tineret și sport Drochia, Oxana Grigoriță, secretară a Consiliului raional Drochia, Dumitru Ene, liderul sindicalist, care au apreciat importanța acestei meserii nobile.

Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Repblicii Moldova, cu profund respect și înaltă apreciere a transmis un mesaj de felicitare, în care oficialul a spus:„ Distinși dascăli ! Este bine știut ca nu există o alta carieră, care să ceară mai multă muncă, mai desăvîrșită voință și perseverență decît munca dăscălească, or dascălul este sufletul școlii, după cum școala este sufetul societății prin sufletul lui, prin pasiunea înțeleaptă a binelui, a frumosului și a adevărului. Prin căldura sufletului său, dascălul aprinde în sufletele altora conștiința, modelînd răbdător mlădițele penru viitor. Îmi exprim recunoștința pentru responsabilitatea și profesionalismul Dumneavoastră în educarea tinerii generații.La multi ani cu sănătate și putere de muncă.”

Atmosfera de sarbătoare a fost întregită de un frumos concert de muzică și dansuri, prezentat de elevi și dedicat dascălilor.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links