În data de 09 octombrie 2017, în unitatea administrativ-teritorială de nivelul unu – satul Dominteni, a fost convocată și desfășurată tradiționala ședință de lucru, în deplasare a dlui Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de dnii Vasile Grădinaru, președintele raionului și Vitalie Josanu, vicepreședinte, conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate. 
Lucrările ședinței au fost prezidate de către dl Vasile Grădinaru, care, în deschidere, a menționat că, scopul final al acesteia este de a cunoaște și soluționa problemelor cu care se confruntă atît autoritățile și instituțiile publice din localitate cît și cetățenii. 
În prezentarea sa, dl deputat Corneliu Padnevici s-a referit la realizările și provocările Guvernului Filip în demersul de dezvoltare și modernizare a Republicii Moldova, trasînd direcțiile prioritare de acțiune pentru viitor. 
Cele mai stringente chestiuni abordate de către locuitorii satului Dominteni, care au generat discuții aprinse, vizează reabilitarea drumurilor locale; valorificarea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului de construcţie a reţelei de apeduct şi canalizare, precum și alocarea unor surse financiare suplimentare în scopul finalizării acestuia.
La întrevederea cu colectivul de muncă al I.P. „Gimnaziul „Boris Coșciug” s. Dominteni”, a fost solicitat aportul dlui deputat și al conducerii raionului în ceea ce privește: efectuarea lucrărilor de reparaţie a ospătăriei gimnaziului și examinarea posibilităţilor de modificare a mecanismului de finanţare a instituţiilor de învăţămînt, prin majorarea alocaţiei per elev de la 9650 lei la 10300 lei. 
Totodată, dl Corneliu Padnevici și-a onorat promisiunea anterioară și a donat instituției de învățămînt o masă de tenis.
În cadrul discuțiilor atît dl deputat cît și conducerea raionului și-au afirmat sprijinul pentru inițiativele și proiectelor de dezvoltare comunitară, iar la finele acestora, au acordat audiență în privat cetățenilor.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links