A fost dat startul ședințelor de lucru (pe regiuni) în unitatea administrativ-teritorială de nivelul unu – orașul Drochia. 
În acest sens, la 16 octombrie 2017, în incinta I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, a fost convocată și desfășurată prima întîlnire de lucru cu locuitorii din regiunea instituției respective. Tradițional, ședința a reunit mai mulți factori de decizie: Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, președintele și vicepreședintele raionului Drochia, funcționarii din aparatul președintelui raionului, conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate, cu participarea dnei Nina Cereteu, primarul orașului Drochia.
Scopul întîlnirii a fost de a cunoaște și a pătrunde în esența problemelor atît de ordin general cît și personal ale locuitorilor, implicit și de a le soluționa.
Evenimentul a adunat sala arhiplină, dovadă a faptului că cetățenii au venit în căutarea răspunsului la problemele care îi frămîntă. Cele mai frecvente întrebări parvenite din partea locuitorilor au fost adresate către Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, care vizau: construcția rețelelor de apeduct și canalizare; extinderea rețelelor de iluminare stradală; reparația drumurilor publice de interes local; salubrizarea orașului; reglementarea activității transportului rutier în trafic local, prin majorarea numărului de curse sau prin alocarea unei unități de transport suplimentare, etc.
De asemenea, cetățenilor le-au fost oferite explicații la șirul întrebărilor ce țin de: majorarea pensiilor; prestarea serviciilor sociale; termoizolarea pereților exteriori ai clădirii I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” orașul Drochia; reparația secției chirurgie a IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testimițanu”, etc.
În cadrul discuțiilor, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a declarat că: „Situația actuală în țară se schimbă contiuu. Avem o guvernare care demonstreză că dacă este dorință, se pot face lucruri frumoase în Republica Moldova. De la momentul investirii, Guvernul FILIP și-a asumat angajamentul de realizare a reformelor pentru a aduce beneficii. Aceste realizări se simt déjà nu la nivel de dorință, ci de fapte. Asfel, în primele 6 luni ale anului curent, s-a înregistrat o creștere de 20% a veniturilor în bugetul de stat, prin acumulările de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Continuă reformele în domeniile: bancar, sistemului de pensii, justiției, creării ghișeului unic, combaterii fenomenelor corupției, evaziunii fiscale și economiei tenebre. A fost redus numarul actelor permisive și a organelor de control, elaborat pachetul de integritate, deblocate fondurile externe. Însă toate aceste realizări au nevoie de stabilitate, care poate fi susținută doar prin consolidarea noastră, a tuturor, ca popor.” 
Totodată, deputatul a menționat importanța soluționării problemelor abordate în ședință, fiind dispus în a interveni. 
La finele ședinței, echipa a vizitat Centrul Maternal „Ariadna” și Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate „Drofa”, ambele amplasate în or. Drochia.

 

  

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links