Potrivit, noilor modificări operate, la începutul anului curent, în Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996, 50% din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, vor fi repartizate direct în bugetul administrației publice locale (orașe, sate, comume) în funcție de numărul populației, respectiv115 lei per locuitor.
Consiliului raional Drochia i-au revenit mijloace financiare în sumă de 10516500 lei, calculate și distribuite în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.
Conform Deciziei nr.3/13.2 din 25 mai curent „Cu privire la programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor de interes raional pe anul 2017”, Consiliul raional Drochia a aprobat Programul lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor. 
Astfel, pentru 113,04 km de drumuri publice, aflate în gestiunea Consiliului raional Drochia, volumul alocațiilor constituie peste 10 milioane lei, iar lucrările de reabilitare propriu-zise sunt efectuate de către operatorii economici contractați, conform procedurilor de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de către grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, constituit prin dispoziție a Președintelui raionului Drochia.
La moment, sunt finisate lucrările de restabilire a tronsonului „L-132. R-12 Acces spre satul Baroncea Nouă”, prin profilarea părții carosabile cu adaos de material a 3,1 km de drum, pentru care au fost investiți 300000 lei. 
Altele circa două milioane lei au fost investite în reparaţia segmentului „L-117 Drum de ocolire a orașului Drochia”, prin plombarea gropilor cu beton/asfalt pe o lungime de 3,7 km.
În prezent, continuă lucrările de reparație a traseului „L-112, R-7, s. Palanca – s. Cotova”, cu lungimea de 10 km, pentru care vor fi valorificate mijloace financiare în sumă de 1400000 lei.
De acum încolo atît oamenii, cît şi mijloacele de transport vor putea circula mai în siguranţă. Or, drumurile reabilitate sunt mult mai bune, fapt ce indică o reparație calitativă, executată în termen de către prestatorii de servicii, sub supravegherea permanentă a conducerii raionului, specialiștilor din domeniu și responsabilului tehnic.
Sumele repartizate administrațiilor publice raionale și locale vor crește anual în funcție de mărimea fondului rutier, ceea ce va contribui în mod esențial la modernizarea și dezvoltatrea infrastructurii drumurilor.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links