În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2017 curent s-au desfășurat lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- economico – financiare și buget;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- probleme de drept și administrație publică;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului raional Drochia din 02.11.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links