Conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, nr. 02/1-5-78 din 23.10.2017, la 2 noiembrie curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Drochia.
La ședință au fost prezenți 26 din cei 33 consilieri raionali, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Marin Novac, şef adjunct, Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media.
Belinschii Veaceslav, consilier PCRM, a fost ales președinte al ședinței, iar Gheoghelaș Vasile, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna. 
De pe ordinea de zi a şedinţei a fost exclusă chestiunea nr.2: „Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice „Şcoala primară Șalvirii Noi” şi concomitent, incluse suplimentar chestiunile: „Privind casarea unor bunuri proprietate publică”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de Sănătate Țarigrad”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de sănătate Zgurița”.
Ședința s-a dovedit a fi una productivă, astfel consilierii și-au expus punctul de vedere asupra fiecărei întrebări, fiind analizate minuțios.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links