La 16 noiembrie 2017, în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia a fos convocată şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Drochia. 
Ordinea de zi a şedinţei a inclus următoarele chestiuni:
1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.
Raportori: Ababei Petru, şef, Secţia cultură a Consiliului raional Drochia; 
Arhipov Alexandru, manager, subfiliala Drochia a S.A. „RED-
NORD”;
Boghean Valentin, şef adjunct, S.A. „Moldovatransgaz”; 
Dascal Ion, director, S.A. „Moldtelecom” filiala Drochia; 
Gherega Iurie, director, filiala „Drochia Gaz” a S.R.L. „Floreşti 
Gaz”; 
Gîrlă Veaceslav, manager, sectorul Drochia a S.A. „Drumuri 
Rîşcani”; 
Golban Tudor, şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 
familiei a Consiliului raional Drochia; 
Lopatenco Emilia, şef, IMSP „Centrul de sănătate Drochia 
„Anatolie Manziuc”; 
Maximciuc Galina, director, IMSP „Spitalul raional Drochia 
„Nicolae Testemiţanu”; 
Nicora Ion, şef, Direcţia agricultură, alimentaţie şi relaţii 
funciare a Consiliului raional Drochia; 
Pascaru Ana, şef-interimar, Secţia construcţii, gospodărie 
comunală şi drumuri a Consiliului raional Drochia; 
Recean Ion, şef, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Drochia; 
2. Cu privire la securitatea antiincendiară în perioada rece 2017-2018. 
Raportor: Alexandru Irodoi, şeful Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia.
3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea aplicaţiei demonstrative în domeniul protecţiei civile în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi – satul Ţarigrad, raionul Drochia.
Raportor: Ina Merciucari, şef Serviciu Protecţiei Civile a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links