În scopul asigurării apărării împotriva incendiilor în perioada rece a anului 2017-2018, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, organizată la 16 noiembrie curent a decis: 
1. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelu întîi, din raionul Drochia:
- vor dispune măsurile orientate spre neadmiterea cazurilor de incendii cu decesul persoanelor;
- în conlucrare cu colectivele didactice din instituţiile de învăţămînt din teritoriul administrat, vor realiza lucrul explicativ a modului de comportare a populaţiei pentru preîntîmpinarea şi combaterea incendiilor;
- în conlucrare cu Secţia Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, vor familiariza agenţii economici şi instituţiile de învăţămînt din teritoriul subordonat, în domeniul apărării împotriva incendiilor
2. Serviciul apărare împotriva incendiilor a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, de comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliţie Drochia, lucrătorii sociali, vor organiza razii în sectorul locativ subordonat, în subsolurile, demisolurile şi etajele tehnice ale caselor de locuit, caselor părăsite şi în alte locuri unde s-ar putea adăposti boschetarii.
3. Conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor tuturor formelor de proprietate se obligă:
- să aducă în stare corespunzătoare obiectivele proprietăţii private, conform regulilor antiincendiare, echipîndu-le cu mijloace de primă necesitate a stingerii incendiilor;
- să verifice şi să repare, la necesitate, sursele de încălzire;
- să amenajeze sistemele de aprovizionare cu apă a autospecialelor de intervenţie;
- să asigure menţinerea în stare bună de funcţionare a surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la temperaturi joase (rezervoare şi hidranţi de incendiu).
4. Serviciul apărare împotriva incendiilor a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, va familiariza populaţia referitor la incendiile produse, cauzele de producere, consecinţele acestora, acţiunile populaţiei în cazul izbucnirii unui incendiu, regulile de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei reci (verificarea sobelor şi canalelor de evacuare a fumului, interzicerea exploatării surselor de căldură cu defecte ş.a. ), cu înmînarea prescripţiilor-tip.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Şefului Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, Alexandru Irodoi.

 

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links