La data de 16 noiembrie 2017, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Parteneriate pentru fiecare copil”, a desfăşurat instruirea autorităţilor tutelare locale din raion, în scopul familiarizării acestora cu conţinutul amendamentelor operate în cadrul normativ pentru implementarea prevederilor Legii 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
Menţionăm, că potrivit art.3 din legea respectivă, atribuţiile de autoritate tutelară locală, sunt exercitate de primarii unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul întîi.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links