La 21 noiembrie 2017, Biroul Relaţii Interetnice, în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului – ONU ( OHCHR), a desfăşurat şedinţa de lucru „Implimentarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020”, în special cu privire la angajarea mediatorilor comunitari din raionul Drochia.
Pentru atingerea obiectivelor trasate în prezentul Plan de acţiuni sînt necesare a fi respectate cîteva principii directoare, precum: solidaritatea socială, echitatea; respectarea drepturilor omului, interzicerea practicilor discriminatorii; deschiderea,transparenţa; conservarea şi transmiterea valorilor culturii rome; concentrarea resurselor, a garanţiilor financiare pentru a asigura durabilitatea şi continuarea programelor.

 

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links