În perioada 06- 08 decembrie 2017, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- economico – financiare și buget; 
- probleme de drept și administrație publică;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia din 08.12.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links