La data de 3 martie 2016, Consiliul raional Drochia a găzduit întîlnirea de lucru, care a reunit:- Preşedintele raionului Drochia, dl Vasile GRĂDINARU;- Vicepreşedintele raionului Drochia, dl Igor GROZAVU;- reprezentanţii „Asociaţiei EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU” (Iaşi, România): dnii Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, Director executiv; Gheorghe FRUNZĂ, Manager logistică şi dna Dr. Maria-Simona CUCIUREANU, Asistent Manager (www.euroregiune.org);- funcţionari publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional;- primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu din raion;- reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.În cadrul evenimentului, dl Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, a informat despre activitatea Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, înfiinţată în anul 2005 la Iaşi, România; perspectivele şi proiectele de cooperare transfrontalieră pentru anii 2014-2020; Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2010.Preşedintele raionului Drochia, Dl Vasile GRĂDINARU, a accentuat importanţa asocierii, stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de cooperare între colectivităţile şi autorităţile locale din raionul Drochia (Republica Moldova) şi cele din România, în domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecţia mediului, turism, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale şi pînă la educaţie, societate informaţională şi cultură, în vederea realizării unor lucrări şi servicii de interes public.Menţionăm că, raionul Drochia, în anul 2013, potrivit deciziei Consiliului raional Drochia, nr.6/9 din 12 decembrie, a aderat la „Asociaţia EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU ”, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia prin prisma facilitării procesului de cooperare transfrontalieră în cadrul asocierii cu unităţile administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova.

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links