Misiunea Secţiei  constă în gestionarea problemelor curente ale administraţiei publice raionale, oferă transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice

Funcțiile Secţiei: În vederea realizării misiunii sale, Secţia exercită următoarele funcţii;

1.Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică raională şi cea locală, secţia participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de consolidare a legăturilor cu populaţia, de atragere a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.

2. Contribuie la organizarea activităţii Consiliului raional, Consiliilor locale şi coordonează activitatea primăriilor, oraşului, satelor, comunelor pentru soluţionarea problemelor de interes local.

3. În condiţiile Codului Electoral efectuează măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliile locale, a primăriilor satelor, comunelor, oraşului, referendumurilor şi sondajelor, seminarelor, conferinţelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale.

4 Coordonează activitatea direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, Consiliilor locale de nivelul I, primăriilor oraşului, satelor, comunelor, precum şi munca organizatorică generală de instructaj.

5 Acordă Consiliilor locale şi primăriilor, precum şi serviciilor publice ale satelor, comunelor, şi oraşelor, sprijin şi asistenţă organizatorică, şi de natură la cererea acestora..

Componenţa secţiei

Şef Secţie

Ludmila Ungureanu

Contacte:Tel.Serviciu 0-252-2-40-38,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialist Principal 

Dascal Mihaela

Responsabilă de problemele administraţiei publice ,

Contacte: Tel.Serviciu0- 252-2-37-72

Specialist

Vladislav Ursul

Responsabil de problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă

Contacte:Tel.Serviciu 0-252-2-35-33

Specialist

Axenia-Mihaela Romanciuc

Responsabilă de problemele relaţii cu publicul

Contacte:Tel.Serviciu 0- 252-2-37-72, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.