Misiunea Secţiei constă în gestionarea problemelor curente ale administraţiei publice raionale. Secția oferă transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice.

În vederea realizării misiunii sale, Secţia exercită următoarele funcţii:

1. Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică raională şi cea locală, secţia participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de consolidare a legăturilor cu populaţia, de atragere a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.

2. Contribuie la organizarea activităţii Consiliului raional, Consiliilor locale şi coordonează activitatea primăriilor, oraşului, satelor, comunelor pentru soluţionarea problemelor de interes local.

3. În condiţiile Codului Electoral efectuează măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliile locale, a primăriilor satelor, comunelor, oraşului, referendumurilor şi sondajelor, seminarelor, conferinţelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale.

4. Coordonează activitatea direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, Consiliilor locale de nivelul I, primăriilor oraşului, satelor, comunelor, precum şi munca organizatorică generală de instructaj.

5. Acordă Consiliilor locale şi primăriilor, precum şi serviciilor publice ale satelor, comunelor şi oraşelor  sprijin şi asistenţă organizatorică la cererea acestora.

Componenţa Secţiei:

Şef Secţie

Ludmila Ungureanu

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-40-38; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist Principal 

Schițco Galina

Responsabilă de problemele administrației publice

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-37-72; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist

Vladislav Ursul

Responsabil de problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă

Tel. de serviciu: 0-252-2-35-33

 

Specialist

funcție vacantă

Responsabil(ă) de problemele relaţii cu publicul

Tel. de serviciu: 0- 252-2-37-72