Misiunea Serviciului serviciului constă în îndeplinirea funcțională administrației publice locale în domeniul arhivisticii , asigurarea integrității documentelor Fondului arhuvistic..

Funcțiile Serviciului: În vederea realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii;

1 Satisfacerea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administrației publice locale;

2. Informează organele administrației publice locale, alte instituții din raion despre componența și conținutul documentelor ce se păstrează în depozitele de arhivă, îndeplinesc solicitările lor;

3.Acordă ajutor practic și metodic instituțiilor-surse de complectare în organizarea activității arhivelor departamentale și lucrărilor de secretariat, organizează perfecționarea lucrărilor de arhivă și lucrărilor de secretariat;

4 Efectuează în mod stabilit expertiza valorii documentelor, prezentate spre examinare la comisia centrală de expertiză și control al Serviciului de stat de arhivă al Republicii Moldova, inventarele modificate și procesele - verbale de selectare a documentelor propuse spre eliminare din fondurile păstrate în depozitele arhivei

Componenţa Serviciului

Şeful Serviciului

Tamara Mînăscurtă

Contacte:Tel.Serviciu 0-252-2-27-41.

Specialist Superior

Jicol Elena

Responsabilă de evidența , pastrarea control, certificate cu caracter social juridic,

Contacte: Tel.Serviciu 0-252-2-27-41; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.