Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici continuă să demonstreze că nu este indiferent față de problemele cetățenilor din raionul Drochia. Astfel, în prima jumătate a zilei de astăzi, Domnul Padnevci a primit în audiență cetățenii raionului.

Domnul Deputat a fost asistat de Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, Ludmila Ungureanu, șefa Secției administrație publică din cadrul aparatului președintelui raionului, precum și alți funcționari, abilitați cu funcție de răspundere.

În cadrul discuţiilor, petiţionarii au abordat o serie de probleme ce ţin de gunoiștele neautorizate, încălcarea regulilelor de circulație și depășirea vitezei în zonele rezidențiale de către conducătorii autovehiculelor, reparația drumurilor publice, mirosul înțepător în regiunea fabricii de zahăr, litigiu privind extragerea mijloacelor financiare livrați de poștaș, acordarea ajutorului material în urma incendierii locuinței, acordarea ajutoarelor financiare pentru reparația spațiului locativ și renovarea mobilierului în Casele de copii de tip familial și servicilul de Asistență parentală profesionistă, majorarea indemnizațiilor pentru copiii aflați în plasament, restabilirea statutului de represat, reparația locuințelor în stare avariată, micșorarea impozitului pe imobil, litigiu privind partajul proprietății comune, și multe altele.

Petiționarii au primit răspunsuri imediat, iar cele mai dificile probleme au fost protocolate pentru a fi examinate subtil, în funcție de complexitate și gravitate, după care vor primi răspunsuri.  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=10#sigFreeId795869c09b
   

 

Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, Anastasia Oceretnîi împreună cu reprezentanții ministerului au vizitat astăzi, 30 iunie curent, casa comunitară din satul Zgurița, raionul Drochia în care locuiesc șase persoane cu dizabilități, dezinstituționalizate din Internatul Psihoneurologic din satul Bădiceni, raionul Soroca.

La întrevedere au participat Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, Tudor Golban, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, Gulica Ion, directorul Internatului Psihoneurologic, Victor Guțu, primarul de Zgurița. 

Vizita a avut drept scop evaluarea modului în care beneficiarii serviciului social ”Casa comunitară” își asigură existența, comportamentele lor în interacțiunea cu alte persoane, succesele și problemele acestora, precum și opinia comunității vis-a-vis de extinderea acestui serviciu, prin deschiderea unei noi case comunitare în această localitate.

Gospodarii casei și-au exprimat bucuria de a locui în comunitate și de a savura din plin viața de familie, ba chiar și din grijile cotidiene.

Ținem să menționăm, că locatarii casei beneficiază de suportul asistentului social comunitar, care îi ajută să obţină cât mai multă independenţă şi să-şi dezvolte propriul potenţial.

Amintim, că casa comunitară din satul Zgurița a fost deschisă la data de 7 aprilie 2017 de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova în parteneriat cu autoritățile publice locale și din mijloacele financiare ale Internatului Psihoneurologic.  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=10#sigFreeId6c16d17019
   

 

 

Ieri, 29.06.2017, Iurie Babin, șef al Centrului de Sănătate Publică teritorial Drochia, președinte al Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia (CSP teritorial Drochia) a convocat ședința Consiliului sus nominalizat, cu participarea vicepreședintelui raionului Drochia, Igor Grozavu.

La ședință au fost examinate următoarele chestiuni:

 1. Privind condițiile sanitaro-igienice în activitatea angajaților implicați în comercializarea și utilizarea preparatelor chimice de uz fitosanitar și fertilizanților pe perioada anului 2016 și 4 luni 2017. Raportor: Trofim Brinișter, șef Secție la CSP raional Drochia;
 2. Privind pregătirea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din raionul Drochia pe perioada vacanței de vară 2017, în corespundere cu prevederile Ordinului nr. 30 din 30 mai 2017. Raportor: Aliona Rîbac, șef al taberei de copii ”Poienița însorită”. Coraportor Valeriu Prodan, medic igienist la CSP raionul Drochia;
 3. Privind evaluarea dinamicii indicilor statisticii generali ai morbidității în teritoriul deservit în anul 2016 comparativ cu anul 2015, despre performanțele obținute în activitatea de prestare a serviciilor medicale primare, cât și despre starea condițiilor de muncă ai angajaților la IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc. Raportor: Rodica Rotaru, șef IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc;
 4. Privind situația alarmantă în teritoriul raioanelor Soroca și Drochia în urma izbucnirii și lichidării focarului cu infecția extrem de contagioasă-antrax. Raportor: Iurie Babin, medic șef sanitar de stat al raionului Drochia, președinte al CSP teritorial Drochia.

Trofim Brinișter a descris procedurile de supraveghere a stării sanitare la obiectivele/gospodăriile agricole și de comerț cu preparate chimice și fertilizanți, condițiile și modul de pregătire a soluțiilor și de prelucrare a culturilor/terenurilor agricole.

Aliona Rîbac a vorbit despre îndeplinirea indicațiilor stabilite în prescripția sanitară, despre organizarea alimentației copiilor, aprovizionării cu apă potabilă și a activităților sportive.

Valeriu Prodan a menționat unele lacune în respectarea  regimului sanitaro-epidemiologic care au fost la timp lichidate. Astfel, starea generală a condițiilor sanitare de funcționare a taberei, la moment, sunt satisfăcătoare.

În luarea sa de cuvânt, Rodica Rotaru s-a referit la indicii morbidității generale și factorii ce o determină, despre personalul medical și condițiile de muncă a acestuia, precum și neajunsurile ce afectează procesul de activitate.

Iurie Babin a prezentat o informație despre examinarea la Comisia pentru situații excepționale a raionului Drochia a cazului de izbucnire a infecției antrax la o bovină din r. Soroca care a fost sacrificată și recepționată la abatorul din s. Chetrosu, r. Drochia. Fiind depistat antraxul, carcasul de animal a fost înhumat. Două persoane afectate au fost supuse observațiilor medicale și pericolul asupra sănătății a fost izolat și lichidat.

Ședința s-a încheiat cu adoptarea hotărârilor. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=10#sigFreeIdfb555c6974
   

Ieri, 29.06.2017, Iurie Babin, șef al Centrului de Sănătate Publică teritorial Drochia, președinte al Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia (CSP teritorial Drochia) a convocat ședința Consiliului sus nominalizat, cu participarea vicepreședintelui raionului Drochia, Igor Grozavu.

La ședință au fost examinate următoarele chestiuni:

 1. Privind condițiile sanitaro-igienice în activitatea angajaților implicați în comercializarea și utilizarea preparatelor chimice de uz fitosanitar și fertilizanților pe perioada anului 2016 și 4 luni 2017. Raportor: Trofim Brinișter, șef Secție la CSP raional Drochia;
 2. Privind pregătirea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din raionul Drochia pe perioada vacanței de vară 2017, în corespundere cu prevederile Ordinului nr. 30 din 30 mai 2017. Raportor: Aliona Rîbac, șef al taberei de copii ”Poienița însorită”. Coraportor Valeriu Prodan, medic igienist la CSP raionul Drochia;
 3. Privind evaluarea dinamicii indicilor statisticii generali ai morbidității în teritoriul deservit în anul 2016 comparativ cu anul 2015, despre performanțele obținute în activitatea de prestare a serviciilor medicale primare, cât și despre starea condițiilor de muncă ai angajaților la IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc. Raportor: Rodica Rotaru, șef IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc;
 4. Privind situația alarmantă în teritoriul raioanelor Soroca și Drochia în urma izbucnirii și lichidării focarului cu infecția extrem de contagioasă-antrax. Raportor: Iurie Babin, medic șef sanitar de stat al raionului Drochia, președinte al CSP teritorial Drochia.

Trofim Brinișter a descris procedurile de supraveghere a stării sanitare la obiectivele/gospodăriile agricole și de comerț cu preparate chimice și fertilizanți, condițiile și modul de pregătire a soluțiilor și de prelucrare a culturilor/terenurilor agricole.

Aliona Rîbac a vorbit despre îndeplinirea indicațiilor stabilite în prescripția sanitară, despre organizarea alimentației copiilor, aprovizionării cu apă potabilă și a activităților sportive.

Valeriu Prodan a menționat unele lacune în respectarea  regimului sanitaro-epidemiologic care au fost la timp lichidate. Astfel, starea generală a condițiilor sanitare de funcționare a taberei, la moment, sunt satisfăcătoare.

În luarea sa de cuvânt, Rodica Rotaru s-a referit la indicii morbidității generale și factorii ce o determină, despre personalul medical și condițiile de muncă a acestuia, precum și neajunsurile ce afectează procesul de activitate.

Iurie Babin a prezentat o informație despre examinarea la Comisia pentru situații excepționale a raionului Drochia a cazului de izbucnire a infecției antrax la o bovină din r. Soroca care a fost sacrificată și recepționată la abatorul din s. Chetrosu, r. Drochia. Fiind depistat antraxul, carcasul de animal a fost înhumat. Două persoane afectate au fost supuse observațiilor medicale și pericolul asupra sănătății a fost izolat și lichidat.

 

Ședința s-a încheiat cu adoptarea hotărârilor. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=10#sigFreeIdfb555c6974
   

Astăzi, 29 iunie 2017, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Ruslan Babin, specialist principal Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului raional Drochia și Nina Bândiu, director executiv AO „CONSULT-NORD” din s. Pelinia, r. Drochia au participat la ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care a avut loc la sediul Universității de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălți.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului de afaceri din Nordul Republicii.

În cadrul ședinței au fost disputate următoarele chestiuni de pe ordinea de zi:

 1. Cuvânt de salut: Dorin Andros, Secretar de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republcii Moldova;
 2. Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord, Ion Leucă, președinte CRD Nord, președinte al raionului Glodeni;
 3. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord. Raportor: Mariana Cebotari, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 4. Cu privire la Raportul de implementare a Startegiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 în semestrul I al anului 2017. Raportor: Ion Bodrug, director ADR Nord;
 5. Cu privire la Comisiile regionale sectoriale (CRS) în cadrul CRD Nord. Raportor: Victor Cimpoieș, director AO ”Cutezătorul”;
 6. Cu privire la coordonarea participării ADR Nord la implementarea proiectului IFAD în RDN. Raportor: Maria Prisacari, șef secție Cooperare și Atragerea Investițiilor ADR Nord;
 7. Raport cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017. Raportor: Diana Josan, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 8. Bune practice și soluții economic eficiente pentru execuția drumurilor regionale. Raportor: reprezentant Lafarge Ciment Moldova SA.

CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca.

CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Mai multe detalii despre ședința de astăzi găsiți AICI 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=10#sigFreeIddbfe277a81
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links