Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova şi pînă la adoptarea unor însemne speciale, Drapelul de Stat exercită funcţiile Drapelului Naţional al Republicii Moldova, cumulînd calităţile de Drapel Civil, Drapel de Stat şi Drapel de Război.

Drapelul alături de stemă şi imn reprezintă un însemn naţional important al neamului nostru. Concepute să ne impresioneze vizual şi melodic, simbolurile naţionale ni se adresează astăzi, chemîndu-ne cu gîndul şi sufletul să privim cu mîndrie la trecutul neamului.

Astăzi sărbătorim unul dintre reperele naţionale care ne definesc şi ne fac unici în lume. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=100#sigFreeId097e6e3d03

Azi, 25 aprilie, Moldova marchează 30 de ani de la catastrofa de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din istoria omenirii.

În urma catastrofei nucleare de la Cernobîl, 800.000 de oameni au lucrat la operațiunile de curățare a zonelor contaminate. Lichidattorii și-au riscat viețile pentru a limita daunele dezastrului. Nourul a fost purtat de vînt aproape peste tot în lume, iar substanțele rămînînd active zeci de ani.

Întru comemorarea victimelor dezastrului de la Cernobîl a fost săvîrșită slujba de pomenire și depuse flori la monumentul în memoriul participanților eliminării avariei de la Centrala nucleară de la Cernobîl.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=100#sigFreeId50d1a385b2

La data de 22 aprilie 2016, tinerii funcționari publici din cadrul Consiliului raional Drochia au realizat o acțiune de binefacere în folosul unei familii social vulnerabilă din satul Pelinia r-nul Drochia.

Astfel de familii nevoiașe mai sunt în r-nul Drochia și acțiunile de caritate vor continua.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=100#sigFreeId0e113db0f7

La data de 19 aprilie 2016, Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de stat a organizat o  ședință comună a serviciilor publice desconcentrate și a autorităților publice locale  din raionul Drochia

În ordinea de zi a ședinței a fost abordate următoarele chestiuni:

-Organizarea interviențiilor în cazurilr excepționale în localitate;

-Situația epizootică în raionul Drochia și măsurile de prevenire a epizootiilor;

-Campania de solubrizare;

-Acțiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul încorporării și mobilizării;

-Prezentarea dărilor de seamă statistice.

Raportori a acestor chestiuni au fost: Haralampie Roșca - Inspecția Ecologică Drochia; Dina Sandiuc -Direcția pentru Statistică Drochia; Alexandru Irodoi- Secția Situații Excepționale Drochia; Sergiu Chistrea - Secția Administrativ Militară Drochia; Vasile Gajiu - Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.

La ședință au participat, Președintele raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru, șeful Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de stat, dnul Boris Andonii, , șeful adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de stat, dnul Igor Grosu.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=100#sigFreeId8449467418

 Totodată,la această ședință vizita de lucru a șefei Direcţiei relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor- Ludmila BURLACA, înscrisă în planul de agendă al deplasărilor membrilor Guvernului în teritoriu, a fost o oportunitate pentru reprezentanții Administraţiei Publice Locale să-i adreseze reprezentantei întrebări actuale ce ţin de domeniu.

În cadrul dialogului au fost abordate subiectele cu referire la: monitorizarea situaţiei etnolingvistică, situaţia în domeniul relaţiilor interetnice; contribuția la dezvoltarea social-culturală a minorităţilor naţionale, la corelarea optimă a intereselor cetăţenilor de diferite etnii din Republica Moldova şi la armonizarea relaţiilor interetnice s.a.  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=100#sigFreeIdbb7e561560

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links