La Mulți Ani, Moldova, la Mulți Ani, Drochia! Acestea au fost cuvintele rostite de drochieni, astăzi, 27 august 2017, la scurgerea a 26 de ani de la declararea Independenței Republicii Moldova.

În această zi, Vasile Grădinaru și Igor Grozavu, președintele și vicepreședintele raionului Drochia, împreună cu reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, combatanții, familiile acestora, societatea civilă au sărbătorit acest eveniment semnificativ pentru întreaga țară, dar și pentru raionul Drochia.

Mitingul consacrat sărbătorii naționale a demarat cu depuneri de flori la Monumentul polițiștilor căzuți în conflictul armat pentru apărarea Integrităţii Teritoriale şi Independenţei Republicii Moldova, după care a fost oficializat la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Piața Independenței a orașului Drochia.

Cu mesaje de felicitare în fața drochienilor au venit: Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Valerian Gherman, Deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, Anatolie Bugai, președintele Uniunii raionale a veteranilor războiului din Transnistria, Cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, Mihail Marcu, președintele Asociației ”Combatantul”.

”Onorată asistență, doamnelor și domnilor! Din numele Domnului Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a Consiliului raional Drochia, a aparatului președintelui raionului Drochia și al meu personal, vă felicit cordial cu Ziua Independenței Republicii Moldova! Suntem legați de-acest pământ al patriei, prin tot ce-a fost înaintea noastră, prin tot ce va veni după noi, prin acei care s-au născut și prin acei care se vor naște, prin trecut și prin viitor, suntem legați prin mormintele strămoșilor și prin leagănele nepoților. Este o datorie  a noastră, a fiecăruia de a transmite din tată-n fiu dragostea de țară și neam, așa cum o fac toți bărbații adevărați ai acestui plai, așa cum au făcut-o și o fac toți eroii, care au luptat pentru suveranitatea acestui pământ!”, a declarat Vasile Grădinaru.

Veteranilor de război le-au fost înmânate diplome cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

Cu un recital literar-muzical a evoluat grupul de copii al Academiei micilor vedete din orașul Drochia, conducător Cristina Țurcanu, specialist, Secția Cultură Drochia.

Despre dragostea ce o poartă față de acest plai mioritic au declarat în limbajul dansului Victorița Debrianschi și Corneliu Albu. Au cântat Moldova Iulian Borș, Bogdana și Mihail Chilari.

Evenimentul de astăzi s-a sfârșit cu depuneri de flori la Monumentul eroilor căzuți în conflictul armat pentru apărarea Integrităţii Teritoriale şi Independenţei Republicii Moldova ”Pentru Țară, pentru Neam”.

A înfățișat evenimentul cu o dedicație deosebită, Ala Bugai, specialist principal, Secția Cultură Drochia.

 

  

Se spune că timpul vindecă, și totul se poate de uitat, însă ecoul dureros al celui de-al Doilea Război Mondial mai dăinuie și în prezent în sufletele și inimile celor care nu și-au văzut fiii și soții reveniți acasă.

Nu există nimic mai sfânt decât memoria şi recunoştinţa pentru ostații care au luptat pentru Apărarea Patriei. Oriunde ar fi mormintele lor, acasă sau în străinătate, în orice armată ar fi luptat, în orice război ar fi căzut, avem datoria să-i cinstim după toată cuviinţa şi să ne rugăm creştineşte pentru odihna sufletelor lor.

Întru înveșnicirea memoriei eroilor plecați la Dumnezeu, astăzi, 25 august 2017, în satul Țarigrad, raionul Drochia a fost inaugurat complexul memorial în cinstea ostașilor Uniunii Sovietice căzuți pentru Apărarea Patriei și redeschiderea Casei-Muzeu Boris Glavan.  

La eveniment au fost prezenți oaspeții de onoare: vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir Vitiuc, președintele Asociației Obștești ”Vece” Ion Guțul, delegațiile din Federația Rusă, Belarus, Ucraina și Cazahstan.

A reprezentat raionul Drochia, vicepreședintele, Igor Grozavu.

Acțiunea solemnă a demarat cu o slujbă de pomenire și un minut de reculegere, a continuat cu alocuțiunile oaspeților, un colaj de poezii și melodii patriotice, focuri de artificii, depuneri de flori și s-a sfârșit cu o masă de pomenire. Tot aici, participanții au admirat obiecte și arme din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Complexul memorial a fost reconstruit de Asociația Obștească ”Vece”, cu suportul financiar al Centrului de Colaborare Internațională din orașul Moscova (Federația Rusă), Fondului ”Ruskii mir” și a autorității publice locale de nivelul întâi, în frunte cu primarul, Petru Bărbieru.

  

 

Astăzi, în incinta Casei Centrale de Cultură din orașul Drochia, s-a desfăşurat Conferinţa cadrelor didactice din raionul Drochia cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educație - competenţe pentru prezent şi viitor”.

La conferinţă au fost prezenţi: președintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru, reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ludmila Caraulan, șeful și adjunctul șefului din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Drochia, Ion Recean și, respectiv, Ala Steliman, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul întâi, consilierii raionali, directorii și adjuncții acestora din instituțiile educaționale, profesorii, tinerii specialiști, părinții, elevii, bibliotecarii, președinții comitetelor sindicale, funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui raionului Drochia.

Programul Conferinței didactice a inlcus: deschiderea oficială cu onorarea Drapelului Republicii Moldova și intonarea Imnului de Stat al țării, Raportul cu privire la starea sistemului de învățământ din raion, mesajele invitaților de onoare, alocuțiunile, sugestiile, opiniile din cadrul atelierelor de lucru, dar și dezbateri.

Activitatea cadrelor didactice din învățământul general, analizată în cadrul atelierelor, a reconfirmat faptul că anului de studii 2016-2017 i-a revenit un rol important în dezvoltarea societăţii şi educarea cetăţenilor activi şi responsabili. În ateliere a fost lansat ca obiectiv primordial: schimbarea atitudinii cadrului didactic, al factorilor de decizie, dar şi al membrilor comunităţii în raport cu elevii, iar şcoala prietenoasă copilului să devină un centru educaţional în comunitate. În virtutea adevărului incontestabil, că sistemului de învăţământ îi revine un rol decisiv în dezvoltarea societăţii, este necesar ca agenda de activitate a Direcției, Învățământ, Tineret și Sport Drochia, în perioada imediat următoare, să includă, în mod prioritar, acţiuni ferme şi consecvente capabile să contribuie efectiv la depăşirea factorilor negativi în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. 

În discursurile participanţilor la atelierele specializate, care au precedat conferinţa în plen, desfăşurându-se în perioada 15-18 august 2017, au fost reliefate o serie de probleme cu care se confruntă la ora actuală sistemul educaţional raional, dar și propunerile de depășire/soluționare a acestora.

Reieşind din genericul conferinţei, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, corpul didactic raional în noul an de studii 2017-2018 îşi va axa activitatea pe un șir de obiective, menite să îmbunătățească sistemul de învățământ.

  

Ieri, 24 august 2017, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Drochia, la care au fost prezenți 27 din 33 consilieri raionali.

La ședință au participat președintele și vicepreședintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru și, respectiv, Igor Grozavu, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Oxana Grigorița, șeful Inspectoratului de Poliție Drochia, Maxim Bernic, procurorul-șef al raionului Drochia, Iurie Vrabii, raportorii, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media.

Nicolae Cojocaru, consilier PLDM, a fost delegat președinte al ședinței, iar Ghenadie Morcov, fracțiunea PCRM, consilierul care va semna decizia Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a o semna. În total, aleșii locali au votat 22 de proiecte de decizii.

Este de menționat că, ședința Consiliului raional Drochia a început cu intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, iar s-a finalizat cu tradiționala omagiere a consilierilor raionali – care și-au sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința de ieri și cea precedentă.

  

La data de 21, 22 și 23 august, curent, în incinta Consiliului raional Drochia, au avut loc ședințele Comisiilor consultative de specialitate, în cadrul cărora aleșii locali au examinat 22 de proiecte de decizii  propuse spre aprobare la ședința ordinară a Consiliului raional Drochia, preconizată pentru ziua de joi, 24 august 2017.

La ședințe au participat președintele și vicepreședintele raionului Drochia, Vasile Grădinaru și, respectiv, Igor Grozavu, secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Oxana Grigorița, raportorii și persoanele interesate.

  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links