La data de 02.02.2017, ora: 10.00, Consiliul raional Drochia s-a convocat în ședință extraordinară.

 

Prezenți la ședință:

Dnul Vasile Grădinaru - Președintele raionului Drochia;

Dna Oxana Grigoriță - Secretarul Consiliului raional Drochia;

Serviciile desconcentrate;

Societatea civilă;

Mass-media.

 

 Din 33 de consilieri, la ședință au fost prezenți 31, 2 fiind absenți motivat.

 

Citește mai departe 

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=115#sigFreeId338b97b3c8
 

 

 

 

 

Astăzi, la ora: 10.00, a fost convocată ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme sociale și, ulterior, la ora 12.00, ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme de drept și administrație publică.

Membrii prezenți la ședință din componența Comisiei consultative de specialitate pentru probleme sociale:

1. Mariana Bruma – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

2.Violeta Roșca – consilier neafiliat PL;

3.Ion Babără – fracțiunea PDM;

4.Sergiu Bejan – consilier neafiliat;

5. Nicolae Morari – fracțiunea PDM;

6. Ghenadie Gorbatiuc - fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

7. Svetlana Malearciuc - fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

8. Ghenadie Morcov – fracțiunea PCRM”.

APASĂ CONTINUARE

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=115#sigFreeId643474e97a

                                                                                                                  

Luînd în considerare importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale, Consiliul raional Drochia, transmite tuturor lucrătorilor din administrația publică locală cordiale felicitări cu prilejul acestei sărbători.

Să aveţi parte de sănătate, succes în activitatea de zi cu zi, bunăstare și, nu în ultimul rând, recunoștință din partea cetățenilor pentru eforturile depuse ca să aduceţi prosperitatea în localitățile Dumneavoastră.

La Mulţi Ani!

Astăzi, la ora: 10.00, Comisia consultativă de specialitate pentru activități economico-financiare și buget s-a întrunit în ședință de lucru, în sala mică de ședințe a Consiliului raional Drochia. Ședința a fost declarată deliberativă, la ea fiind prezenți 6 consilieri din 9, după cum urmează:

1. Grigore Lupașcu – consilier neafiliat;

2. Angela Croitor – consilier neafiliat;

3. Valeriu Cereteu – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

4. Gheorghe Climauțan – fracțiunea PDM;

5. Ion Dascăl – fracțiunea PDM;

6. Artur Roșca – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”.

 

APASA CONTINUARE

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=115#sigFreeIdacbca0f803

      

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links