Ministerul Educației al Republicii Moldova desfășoară în lunile aprilie-mai 2017, în instituțiile de învățământ preuniversitar din republică, Campania informațională ”Mă accept așa cum sunt”, organizată de către Centrul de Resurse Național în Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor Neovita.

Scopul Campaniei constă în diseminarea bunelor practici acumulate în cooperarea între Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și instituțiile de învățământ.

În acest sens, la data de 19.04.2017, în incinta IMSP Centrul de Sănătate Drochia ,,Anatolie Manziuc” a avut loc seminarul de instruire ”Mă accept așa cum sunt”, la care au participat directorii adjuncți pe educație din instituțiile de învățământ preuniversitar din raionul Drochia.

Seminarul de instruire a fost organizat și petrecut de către Svetlana Nicov – șef al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Ana” și Elena Braguța – psiholog în cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Ana”.

Agenda seminarului a conținut așa subiecte ca:

  •           Salutarea și prezentarea participanților - reușite și provocări în lucrul cu copiii/adolescenții;
  •           Brainstorming;
  •      Prezentarea problemelor cu care se adresează tinerii la medicii de familie și semnificațiile ascunse ale acestora;
  •           Schimbările în adolescență și rolul comunicări empatice cu adolescenții;
  •           Prevenirea problemei de sănătate mintală la adolescenți;
  •           Limitele confidențialității;
  •          Elaboarea Planului calendaristic pentru Campania informațională ,,Mă accept așa cum sunt” în instituțiile de învățământ preuniversitar.
  •           Coordonatorii de voluntari în instituțiile de învățămînt preuniversitar și voluntariatul.

 P Pe marginea temelor abordate s-au încins discuții aprinse, participanții fiind foarte cointeresați și activi. Impactul acestui seminar de instruiri s-a dovedit a fi unul constructiv, indiscutabil util pentru aplicarea în practică a experiențelor și cunoștințelor acumulate.

În conformitate cu graficul elaborat, astfel de instruiri vor fi petrecute cu diriginții de clasă și cu 2-3 elevi din fiecare instituție care, ulterior, vor transmite mesajele către semenii săi.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=125#sigFreeId69423def8e
   

Frumuseţea anilor care au trecut şi evenimentul ce înseamnă sărbătoarea vieţii, ne oferă onoarea și deosebita plăcere să Vă exprimăm, Mult Stimate Domnule Corneliu Padnevici, întreaga noastră consideraţie şi preţuire!

Vă dorim sănătate, noroc, succes, multă armonie și căldură în casa și familia Dumneavoastră!

Să fiți în continuare, la fel, de energic și implicat în viața raionului nostru ca să duceți la bun sfârșit proiectele inițiate și obiectivele trasate!

Suntem mândri că anume Dumneavoastră ne reprezentați interesele și profund recunoscători pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Meseria pe care o realizați este una nobilă, de înalt prestigiu social, dar în acelaşi timp presupune o înaltă doză de responsabilitate, verticalitate, integritate şi echitate, calități pe care Dumneavoatră le posedați cu certitudine!

Să ne Trăiți întru Mulți și Fericiți Ani!

 

Cu cele mai înalte aprecieri, Consiliul raional Drochia!

                                                            Dragi locuitori ai raionului Drochia!

Sfintele Sărbători de Paști este momentul de pace și iertare pentru toți, momentul ca sentimentele sincere să se adăpostească în suflet ca să ne facă mai buni cu cei ce au nevoie de sprijin, momentul să avem puterea să câștigăm respectul oamenilor și iubirea celor dragi.
Deci, să ne bucurăm de ceea ce este frumos, să redescoperim empatia și înțelepciunea pentru ca împreună să facem lumea un pic mai bun
ă
Sărbători fericite în sânul familiei și a persoanelor apropiate!

 

                                                   Cu o deosebită stimă, Consiliul raional Drochia!

 

Ziua internațională a romilor este marcată, în fiecare an, la 8 aprilie. Această zi a fost proclamată în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaționale a Romilor, desfășurat în anul 1990, la Varșovia, și amintește de data la care, în anul 1971, a avut loc, lângă Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rome, ocazie cu care a fost acreditat oficial termenul ''romi''.

Cu acest prilej, la data de 12.04.2017, reprezentanții comunității romilor au organizat o masă rotundă la care au participat Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, Veaceslav Balan – coordonatorul național, Oficiu ONU pentru drepturile omului în Moldova, Ion Duminica – doctor în științe politice, șeful Secției minorități etnice la Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Alla Marin – președintele Uniunii tinerilor romi, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, societatea civilă, mass-media.

Obiectivul general al întrunirii a constat în consolidarea relațiilor interetnice, bazate pe drepturile omului şi sensibile la dimensiunea de gen, asistența grupurilor vulnerabile de etnie romă din zonele rurale, prin instituirea funcției de mediator comunitar, suportul autorităților centrale, raionale și locale la îmbunătățirea calității vieții a acestora.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate subiecte ce țin de succesele și provocările în implementarea politicilor pentru populația de etnie romă din Republica Moldova, dar și din raionul Drochia, eliminarea tuturor fomelor de discriminare rasială, incluziunea și (re)integrarea socială, relațiile socio-umane, Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2016-2020 și Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=125#sigFreeId9828eeee21
   

Conducerea raionului, cu participarea dlui Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la data de 11 aprilie 2017, au efectuat ședințe de lucru în deplasare în teritoriul localităților Popeștii de Jos și Popeștii de Sus.

Dnul Corneliu Padnevici a familiarizat cetățenii cu progresele înregistrate de Guvernul Filip, precum și cu obiectivele care urmează a fi realizate, în perioada următoare, în vederea atingerii dezideratului propus – asigurarea bunăstării cetățenilor. De asemenea, Dumnealui a solicitat opinia popeștenilor vis-à-vis de inițiativele legislative privind votul uninominal și ridicarea imunității deputaților.

 

Reabilitarea drumurilor locale, construcția rețelelor de apeduct și canalizare, reforma administrației publice locale, reparația sediului instituției preșcolare (Popeștii de Sus), crearea locurilor de muncă, majorarea indemnizației pentru creșterea/îngrijirea copilului, condiţiile de efectuare a examenului medical pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar angajat în instituţiile de învăţământ, au fost chestiunile cele mai abordate de către locuitorii satelor Popeștii de Jos și Popeștii de Sus.  

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=125#sigFreeId09a3e663a6
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links