Ponderea relațiilor de prietenie, de parteneriat, culturale și economice, colaborarea eficace, dezvoltarea și consolidarea armoniei interetnice, bazate pe principii de egalitate şi avantaj reciproc a constituit scopul principal al vizitei delegației din raionul Drochia, în frunte cu dnul Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia în orașul Kursk (Federația Rusă).

Vizita a avut loc pe 23-24 martie 2017, perioada în care s-a desfășurat Business - Forumul "Perspectivele relațiilor comerciale şi economice dintre Republica Moldova și regiunile Federației Ruse" în cadrul căruia a fost semnat Protocolul de intenție privind înfrățirea dintre raionul Drochia și centrul regional Kursk.

În acest sens, a fost petrecut Festivalul interregional ”Mărțișor” care a inclus diverse activități, cum ar fi: degustarea bucatelor moldovenești, expoziții de desene, de mărțișoare și de costume naționale.  

Pe marea scenă a orașului Kursk au evoluat dansatorii ansamblului ”Izvoraș” din orașul Drochia – coregraf și conducător artistic, dna Valentina Cocitov.

Un mare aport la petrecerea acestui eveneminet l-a avut, dna Elena Russu – președintele comunității ruse din raionul Drochia care, la fel, a fost prezentă la Festival.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=15#sigFreeIdda75436f8c
  

Joi, 30 martie, curent, consilierii raionali și-au dat întâlnire în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia.

 

Dnul Andrian Rotaru – consilier din partea fracțiunii PP ”Partidul Nostru”, a fost delegat președinte al ședinței, iar dnul Vasile Gajiu – consilier din partea fracțiunii PDM, consilierul care va semna decizia Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a o semna.

 

Ordinea de zi propusă consilierilor a fost modificată, la începutul ședinței, prin excluderea a 3 chestiuni, 1 modificare a denumirii proiectului de decizie și completarea cu 2 chestiuni suplimentare.

În cadrul ședinței au fost prezentate 2 Rapoarte: Raportul privind rezultatele activității Inspectoratului de Poliție Drochia pentru perioada de 12 luni a anului 2016 – raportor dnul Marin Novac, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Drochia și Raportul cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituțiile preuniversitare și preșcolare din raionul Drochia de către Direcția raională pentru siguranța alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Drochia și Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia – raportori dnul Vasile Gajiu, șef Direcție raională pentru siguranța alimentelor și dnul Valeriu Prodan, medic-epidemiolog, igienist în cadrul Centrului de Sănătate Publică Drochia.

În urma examinării materialelor prezentate, cu careva modificări și completări, ședința Consiliului raional s-a dovedit a fi productivă.

 

La finele ședinței, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, a adresat mesaje de felicitare și a înmânat flori consilierilor – omagiați.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId782394c766
   

La data de 29.03.2017, au avut loc: ședința Comisiei consultative de specialitate pentru activități economico-financiare și buget, ora 10.00, ulterior, ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme de drept și administrație publică, ora 12.00.

În cadrul acestor ședințe au fost examinate următoarele proiecte de decizii:

  •     Cu privire la derularea executării  deciziilor  Consiliului raional  anterior adoptate;
  •        Cu privire la Raportul privind rezultatele  activității  Inspectoratului de Poliție Drochia pentru perioada de 12 luni a anului 2016;
  •        Cu privire la contul de încheiere a  exerciţiului  bugetar  pentru  anul  2016;
  •    Cu privire la modificările şi completările ce se operează în decizia Consiliului raional  nr.7/3 din 24 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2017”;
  •        Cu privire la aprobarea unor Regulamente:
  •     Regulamentul de funcționare al Aparatului președintelui raionului Drochia;
  •   Cu privire la transmiterea staţiei de epurare construită în cadrul proiectelor „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor  de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia” şi „Construcţia sistemului de epurare în or. Drochia”, la balanţa primăriei Consiliului orășenesc Drochia (ÎM „Apă-Canal” din Drochia).

Consilierii s-au pronunţat și asupra altor chestiuni încluse în Ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Drochia, preconizată pentru data de 30.03.2017.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId2394ac481e

 

Potrivit agendei stabilite, astăzi, la ora 15.00 a avut loc ședința Comisiei consultative de specialitate pentru dezvoltarea teritoriului, în cadrul căreia au fost examinate trei proiecte de decizii:

  1. Cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai bună organizare și desfășurare a lucrărilor agricole în anul 2017”;
  2. Cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017”;
  3. Cu privire la programul lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor pe anul 2017.

La ședință au participat 7 membri ai Comisiei din 9, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, dna Oxana Grigorița - secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, raportorii proiectelor de decizii și specialiștii aparatului președintelui raionului.

Dnul Vasile Grădinaru, dnul Ion Nicora - șeful Direcției agricultură, alimentație și relații funciare și dnul Marin Trifailo - șeful Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, au argumentat necesitatea avizării pozitive a proiectelor de decizii respective.

Totuși, pe marginea chestiunii cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017” au apărut dispute ce țin de modificările ce trebuie operate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului vizat, stabilirea unor criterii bine definite și echitabile de evaluare pentru selectarea a trei localități învingătoare.

Într-un final, consilierii au ajuns la un consens și au avizat pozitiv toate trei chestiuni de pe ordinea de zi.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId87a91237d2
   

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links