La data de 16 martie 2017, în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia a avut loc seminarul de instruire a asistenților personali, angajați în Serviciul social „Asistență personală” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, pentru a dobândi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate.

 

La seminar au participat:

 

Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, Marcela Cojuhari și Aliona Ceban - șefele Serviciului social „Asistență personală”, Nicolina Munteanu - responsabilă de domeniul resurselor umane, Galina Popovici - specialistul în administrarea ajutorului  material  și 74 de asistenți personali.

 

Asistenții personali au fost familiarizați cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”,  Standardele minime de calitate pentru Serviciul vizat și instruiți în domeniile:

 •         elaborării Planului individualizat de asistență;
 •          drepturilor și obligațiilor beneficiarului Serviciului social „Asistenţă personală”;
 •          întocmirii și prezentării dărilor de seamă și programelor săptămânale;
 •          specificului acordării ajutorului material;
 •          securității muncii, perfectării contractelor de muncă.

 

La final, asistenților personali li s-au înmânat Certficate de participare la seminarul de instruire.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=150#sigFreeIde24eeddda2
   

La data de 13.03.2017, dnul Corneliu PadneviciDeputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia au primit în audiență întreprinzătorii de la Piața agroalimentară și a mărfurilor industriale din or. Drochia. Comercianții și-au manifestat dezacordul de a se conforma modificărilor din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător și Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

 

Audiența a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia, inclusiv, cu participarea dnei Ala Marcu - șeful adjunct al Inspectoratului fiscal de stat pe r. Drochia.

 

În sală au fost prezenți, în mare parte, comercianții deținători de patentă, care comercializează  mărfuri de mâna a doua, produse agricole și alimentare, implicit, fast-food. Dânșii s-au arătat nemulțămiți de exigențele noi, care prevăd procurarea aparatului de casă, nefuncțional în aer liber și achitarea lunară a câte 626 lei fondului social.

În această ordine de idei, cheltuielile nu acoperă veniturile, iar cererea nu corespunde ofertei, de aceea aceștea solicită să activeze, în continuare, în baza patentei, chiar cu prețul de a achita un impozit mai mare pe venit.

Dna Ala Marcu a afirmat că Inspectoratul Fiscal îndeplineşte, nemijlocit, atribuţii în raport cu obligaţiile cetăţeanului legate de achitarea impozitelor şi taxelor care se varsă la bugetul general de stat, asigură îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili – cetăţeni şi agenţi economici, explică legislaţia fiscală și o execută, etc. Rolul Inspectoratului nu este de a elabora acte normative și legislative care ar fi în detrimentul cetățenilor.

Dnul Corneliu Padnevici a menționat faptul că este foarte important ca cetățeanul simplu să nu sufere, considerând oportun elaborarea unui mecanism care ar echilibra necesitatea și posibilitatea.

În consecință, oficialii au sesizat problema și au susținut întreprinzătorii, recomandându-le să-și expună revendicările în formă scrisă care, ulterior, vor fi prezentate autorităților centrale pentru o analiză și sinteză.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=150#sigFreeId7596006489
   

Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință ordinară, la data de 30.03.2017,

ora 10.00, în sala mare de ședințe a Consiliului raional Drochia.

 

În scopul informării mediului de afaceri din teritoriu, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță petrecerea următoarelor activități:

Citește mai mult

Consultarea cetățenilor în teritoriu este în derulare activă. Astăzi, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova, dnul Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate au avut o întrevedere cu locuitorii satului Antoneuca. Cei din urmă, le-au adresat oficialilor întrebări din diferite domenii, punctând cele mai dureroase  momente, și anume:

 •      Crearea locurilor de muncă în localitate;
 •               Indexarea pensiilor;
 •               Modificarea cadrului legal privind sistemul de pensionare;
 •               Reparația drumurilor publice locale;
 •               Implementarea proiectului privind construcția sistemului de canalizare;
 •               Reparația Casei de cultură;             
 •               Eliberarea de către medicii de familie a mai multor medicamente compensate;
 •                Reducerea costurilor la analizele medicale și de laborator;
 •              Asigurarea Oficiului medicilor de familie cu inventar medical și IT echipament;
 •               Conectarea Oficiului medicilor de familie la rețeaua de apeduct;
 •                Construcția unui Centru sportiv pentru tineret.

Locuitorilor satului Antoneuca le-au fost date explicații și făcute precizări la întrebările cu privire la acordarea ajutoarelor materiale, sociale și la ajutoarele pentru perioada rece a anului,  de asemenea privitor la sistemul de pensionare, domeniul medico-sanitar și cel de învățământ.

Cetățenii au primit răspunsuri pe măsură la întrebările ce nu necesită investigații adiționale. Problemele cu caracter individual sau public care au nevoie de o examinare minuțioasă au fost notate. Persoanele interesate vor primi răspunsuri în termeni proximi.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=150#sigFreeId1b458e6acd

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links