Ieri, 29.06.2017, Iurie Babin, șef al Centrului de Sănătate Publică teritorial Drochia, președinte al Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia (CSP teritorial Drochia) a convocat ședința Consiliului sus nominalizat, cu participarea vicepreședintelui raionului Drochia, Igor Grozavu.

La ședință au fost examinate următoarele chestiuni:

 1. Privind condițiile sanitaro-igienice în activitatea angajaților implicați în comercializarea și utilizarea preparatelor chimice de uz fitosanitar și fertilizanților pe perioada anului 2016 și 4 luni 2017. Raportor: Trofim Brinișter, șef Secție la CSP raional Drochia;
 2. Privind pregătirea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din raionul Drochia pe perioada vacanței de vară 2017, în corespundere cu prevederile Ordinului nr. 30 din 30 mai 2017. Raportor: Aliona Rîbac, șef al taberei de copii ”Poienița însorită”. Coraportor Valeriu Prodan, medic igienist la CSP raionul Drochia;
 3. Privind evaluarea dinamicii indicilor statisticii generali ai morbidității în teritoriul deservit în anul 2016 comparativ cu anul 2015, despre performanțele obținute în activitatea de prestare a serviciilor medicale primare, cât și despre starea condițiilor de muncă ai angajaților la IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc. Raportor: Rodica Rotaru, șef IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc;
 4. Privind situația alarmantă în teritoriul raioanelor Soroca și Drochia în urma izbucnirii și lichidării focarului cu infecția extrem de contagioasă-antrax. Raportor: Iurie Babin, medic șef sanitar de stat al raionului Drochia, președinte al CSP teritorial Drochia.

Trofim Brinișter a descris procedurile de supraveghere a stării sanitare la obiectivele/gospodăriile agricole și de comerț cu preparate chimice și fertilizanți, condițiile și modul de pregătire a soluțiilor și de prelucrare a culturilor/terenurilor agricole.

Aliona Rîbac a vorbit despre îndeplinirea indicațiilor stabilite în prescripția sanitară, despre organizarea alimentației copiilor, aprovizionării cu apă potabilă și a activităților sportive.

Valeriu Prodan a menționat unele lacune în respectarea  regimului sanitaro-epidemiologic care au fost la timp lichidate. Astfel, starea generală a condițiilor sanitare de funcționare a taberei, la moment, sunt satisfăcătoare.

În luarea sa de cuvânt, Rodica Rotaru s-a referit la indicii morbidității generale și factorii ce o determină, despre personalul medical și condițiile de muncă a acestuia, precum și neajunsurile ce afectează procesul de activitate.

Iurie Babin a prezentat o informație despre examinarea la Comisia pentru situații excepționale a raionului Drochia a cazului de izbucnire a infecției antrax la o bovină din r. Soroca care a fost sacrificată și recepționată la abatorul din s. Chetrosu, r. Drochia. Fiind depistat antraxul, carcasul de animal a fost înhumat. Două persoane afectate au fost supuse observațiilor medicale și pericolul asupra sănătății a fost izolat și lichidat.

Ședința s-a încheiat cu adoptarea hotărârilor. 

   

Ieri, 29.06.2017, Iurie Babin, șef al Centrului de Sănătate Publică teritorial Drochia, președinte al Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia (CSP teritorial Drochia) a convocat ședința Consiliului sus nominalizat, cu participarea vicepreședintelui raionului Drochia, Igor Grozavu.

La ședință au fost examinate următoarele chestiuni:

 1. Privind condițiile sanitaro-igienice în activitatea angajaților implicați în comercializarea și utilizarea preparatelor chimice de uz fitosanitar și fertilizanților pe perioada anului 2016 și 4 luni 2017. Raportor: Trofim Brinișter, șef Secție la CSP raional Drochia;
 2. Privind pregătirea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din raionul Drochia pe perioada vacanței de vară 2017, în corespundere cu prevederile Ordinului nr. 30 din 30 mai 2017. Raportor: Aliona Rîbac, șef al taberei de copii ”Poienița însorită”. Coraportor Valeriu Prodan, medic igienist la CSP raionul Drochia;
 3. Privind evaluarea dinamicii indicilor statisticii generali ai morbidității în teritoriul deservit în anul 2016 comparativ cu anul 2015, despre performanțele obținute în activitatea de prestare a serviciilor medicale primare, cât și despre starea condițiilor de muncă ai angajaților la IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc. Raportor: Rodica Rotaru, șef IMSP Centrul de Sănătate din s. Mîndîc;
 4. Privind situația alarmantă în teritoriul raioanelor Soroca și Drochia în urma izbucnirii și lichidării focarului cu infecția extrem de contagioasă-antrax. Raportor: Iurie Babin, medic șef sanitar de stat al raionului Drochia, președinte al CSP teritorial Drochia.

Trofim Brinișter a descris procedurile de supraveghere a stării sanitare la obiectivele/gospodăriile agricole și de comerț cu preparate chimice și fertilizanți, condițiile și modul de pregătire a soluțiilor și de prelucrare a culturilor/terenurilor agricole.

Aliona Rîbac a vorbit despre îndeplinirea indicațiilor stabilite în prescripția sanitară, despre organizarea alimentației copiilor, aprovizionării cu apă potabilă și a activităților sportive.

Valeriu Prodan a menționat unele lacune în respectarea  regimului sanitaro-epidemiologic care au fost la timp lichidate. Astfel, starea generală a condițiilor sanitare de funcționare a taberei, la moment, sunt satisfăcătoare.

În luarea sa de cuvânt, Rodica Rotaru s-a referit la indicii morbidității generale și factorii ce o determină, despre personalul medical și condițiile de muncă a acestuia, precum și neajunsurile ce afectează procesul de activitate.

Iurie Babin a prezentat o informație despre examinarea la Comisia pentru situații excepționale a raionului Drochia a cazului de izbucnire a infecției antrax la o bovină din r. Soroca care a fost sacrificată și recepționată la abatorul din s. Chetrosu, r. Drochia. Fiind depistat antraxul, carcasul de animal a fost înhumat. Două persoane afectate au fost supuse observațiilor medicale și pericolul asupra sănătății a fost izolat și lichidat.

 

Ședința s-a încheiat cu adoptarea hotărârilor. 

   

Astăzi, 29 iunie 2017, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Ruslan Babin, specialist principal Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului raional Drochia și Nina Bândiu, director executiv AO „CONSULT-NORD” din s. Pelinia, r. Drochia au participat la ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care a avut loc la sediul Universității de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălți.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului de afaceri din Nordul Republicii.

În cadrul ședinței au fost disputate următoarele chestiuni de pe ordinea de zi:

 1. Cuvânt de salut: Dorin Andros, Secretar de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republcii Moldova;
 2. Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord, Ion Leucă, președinte CRD Nord, președinte al raionului Glodeni;
 3. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord. Raportor: Mariana Cebotari, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 4. Cu privire la Raportul de implementare a Startegiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 în semestrul I al anului 2017. Raportor: Ion Bodrug, director ADR Nord;
 5. Cu privire la Comisiile regionale sectoriale (CRS) în cadrul CRD Nord. Raportor: Victor Cimpoieș, director AO ”Cutezătorul”;
 6. Cu privire la coordonarea participării ADR Nord la implementarea proiectului IFAD în RDN. Raportor: Maria Prisacari, șef secție Cooperare și Atragerea Investițiilor ADR Nord;
 7. Raport cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017. Raportor: Diana Josan, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 8. Bune practice și soluții economic eficiente pentru execuția drumurilor regionale. Raportor: reprezentant Lafarge Ciment Moldova SA.

CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca.

CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Mai multe detalii despre ședința de astăzi găsiți AICI 

   

Ieri, 28.06.2017, ora 14.00, Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, implicit președintele Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației (FLSSP) a prezidat ședința ordinară a Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației.

La ședință au fost prezenți:

Secretarul Consiliului de administrație, director executiv al FLSSP, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia) – Golban Tudor.

Specialistul în administrarea ajutorului material din cadrul DASPF Drochia – Popovici Galina.

Membrii Consiliului de administrație:

- Avram Roman - șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat;

- Bacalîm Galina – președinte, Organizația primară teritorială a Societății Orbilor din Moldova;

- Bugai Anatolie – director al filialei Drochia a Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;

- Irodoi Alexandru - șef Secția situații excepționale a raionului Drochia;

-Tcaci Alexandru – membru al organizației teritoriale Drochia a Societății ”Cernobîl” din Moldova.

 

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

1. Cu privire la examinarea cererilor unice parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei. Raportor: Golban Tudor .

2. Cu privire la examinarea petiţiilor parvenite din instanţele ierarhic-superioare în număr de 6. Raportor : Golban Tudor.

3. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare cetățenilor care au depus cereri pentru a beneficia de ajutor material având venitul global pentru un membru al familiei mai mare de 1813,7 lei. Raportor : Golban Tudor.

4. Cu privire la reexaminarea cererii de ajutor material a familiei cu venituri mici. Raportor: Golban Tudor.

5. Cu privire la examinarea cererilor repetate, parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei a căror stare materială a fost agravată de noi circumstanțe imprevizibile. Raportor: Golban Tudor.

6. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare destinate foștilor deportați și deținuți politici. Raportor: Golban Tudor.

Toate adresările cetățenilor, cu materialele aferente au fost minuțios examinate, discutate și supuse votărilor în urma cărora s-au adoptat decizii pentru acordarea ajutoarelor materiale unice, în cuantum de 221750 lei pentru 316 titulari.

  

   

Luni, 03 iulie 2017, începînd cu orele 10.00, dnul Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, va primi în audienţă cetăţenii din raionul Drochia.

Locul desfăşurării:
Consiliul raional Drochia, etajul I, sala mică de şedinţe.

(Pentru informaţii: Ludmila Ungureanu, şef Secţie administraţie publică;

tel.: 0 252 2 40 38, mob.: 0 609 50 607; 0 252 2 03 72)

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links