Astăzi, ora 9.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) al Republicii Moldova cu suportul AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” și cu participarea vicepreședintelui raionului Drochia, Igor Grozavu a petrecut instruiri pentru factorii de decizie și profesioniștii care lucrează direct cu copiii și familiile lor din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Centrului de Sănătate și Inspectoratului de Poliție Drochia.

Instruirea a fost organizată în cadrul proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, implementat de către AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Scopul instruirilor a constat în consolidarea competențelor acestor profesioniști în asigurarea bunăstării copiilor, în corespundere cu Strategia privind protecția copilului și noile reglementări la nivel de norme metodologioce și acte normative revizuite sau elaborate de MMPSF.

Membrii echipelor multidisciplinare raionale (reprezentanți ai domeniilor educație, sănătate, ordine publică și asistență socială) au fost informați despre Modelul Național de Practici care este în proces de pilotare, la moment, în 3 raioane ale țării, și care pune accentul pe cooperarea dintre profesioniști în vederea prevenirii și intervenției primare în problemele cu care se confruntă copiii și familiile lor.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=160#sigFreeIdda380cc156
   

La data de 9 mai, curent, drochienii au sărbătorit Ziua Victoriei și Ziua Europei.

În memoria eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial, la Monumentul ostașului necunoscut din or. Drochia a fost organizat un miting de comemorare, cu depunere de flori. La eveniment au participat: conducerea raionului și a orașului Drochia, veteranii și participanții de război, consilierii raionali și orășenești, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, copiii și elevii instituțiilor educaționale.

În preajma Monumentului au fost expuse arme de luptă, prezentate de militarii Brigăzii nr.1, Infanterie Motorizată din mun. Bălţi. Veteranii războiului, locuitorii şi oaspeţii oraşului au fost ospătați cu terci ostăşesc.

Ziua Europei a fost marcată în Piața orașului Drochia, pe bulevardul Independenței. În mesajul rostit cu prilejul Zilei Europei, Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia a menționat că o parte componentă a activității autorităților administrației publice locale au devenit proiectele economice, sociale și culturale elaborate și aflate în curs de implementare cu contribuția investitorilor și donatorilor europeni. De asemenea, Dumnealui a subliniat importanța atragerii investițiilor în raion, în special prin prisma Acordurilor de parteneriat încheiate cu autoritățile publice din România.

Elevii instituțiilor de învățământ au prezentat un program artisitic dedicat acestei sărbători, iar ansamblul de dans ”Izvoraș” din or. Drochia, laureat al premiilor naționale și internaționale a întregit atmosfera de sărbătoare cu dansuri populare.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=160#sigFreeId0a3ce91684
 

 

La data de 06 mai, curent, în satul Ochiul Alb, a fost organizat și desfășurat Festivalul tradițiilor păstorești de Sfântul Gheorghe ”Sună tălăncile”, cu participarea vicepreședinților raionului Drochia, Igor Grozavu și Vitalie Josanu.

Scopul Festivalului a fost promovarea tradițiilor de păstorit, ieșirea din anonimat a tinerilor talente, valorificarea și transmiterea obiceiurilor de scoatere la pășune a oilor.

Evenimentul a găzduit atât formațiile folclorice ale Secției cultură Drochia, cât și oaspeții din comuna Albești, județul Botoșani, însoțiți de formația folclorică ”Albișoara”.

Este important de menționat că satul Ochiul Alb și comuna Albești s-au înfrățit anul trecut, luna mai. La fel, ambele localități au încheiat un tratat de parteneriat în domeniul social, economic și cultural.

La umbra salciilor bătrâne și sub fondalul murmurului de izvor au evoluat artiștii autohtoni și oaspeții de peste Prut cu un program artistic spectaculos. De asemenea, la Festival, au fost expuse diferite lucrări și broderii confecționate manual ale meșterițelor din satele Ochiul Alb și Zgurița.

Participanții au savurat din bucatele și băuturile moldovenești.

Moderatoarea evenimentului: Sorina Mațibon, metodist superior, Secția cultură Drochia.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=160#sigFreeId17e6d44106
 

 

Ieri, la Drochia s-a desfășurat o competiție incendiară la volei între echipele din mun. Chișinău, Ungheni, Florești și Drochia.

Un jucător de onoare a fost Domnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova care a reprezentat echipa din mun. Chișinău. Ambiția, voința, bărbăția și aptitudinile organizatorice ale Domnului Padnevici catalizează și încurajează întremarea sănătății prin sport, servind drept model.

În grupul de suport au fost Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, alți drochieni pasionați de sport.

Lupta a fost acerbă, dat fiind faptul că toți participanții au avut o pregătire foarte bună și dorința de a învinge.

Ca rezultat, clasamentul este următorul:

Locul I – echipa ”Ungheni”;

Locul II – echipa ”Chișinău”;

Locul III – echipa ”Florești”;

Locul IV – echipa ”Drochia”.

În speranța că acesta nu este ultimul meci petrecut la Drochia, le dorim tuturor concurenților energie inepuizabilă, realizări memorabile și o nouă revedere în cadrul altor dispute excepționale!

Sunteți campioni la întrecerile sportive personale pentru că ați descoperit cea mai bună versiune a Dumneavoastră!

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=160#sigFreeIda015bc3cdd
 

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația CCF Moldova  Copil, Comunitate, Familie, reprezentant al Hope and Homes for Children Marea Britanie (HHC) au lansat proiectul de amploare ”Copiii de vârstă mică – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” care aspiră să elaboreze un model de prevenire a riscurilor pentru copiii 0-3 ani, de dezvoltare și consolidare a abilităților parentale. Acest model va fi integrat în Standardele de supraveghere a copiilor în condiții de ambulator și reprezintă un program de vizite la domiciliu ale asistentei medicale de familie cu un conținut conceptual nou. Din experiența altor țări, programele de vizite la domiciliu de calitate duc la scăderea numărului de copii în sistemul de protecție socială, de sănătate mentală, sistemul de corecție, cu economii considerabile de costuri pentru state. Impactul programelor vizite la domiciliu de calitate se poate resimți mai ales în capacitatea părinților de a susține dezvoltarea copiilor lor, îmbunătățirea sănătății și dezvoltării copilului, pregătirea copilului pentru grădiniță/școală, îmbunătățirea autonomiei și eficienței economice a familiei, asigură un randament al investițiilor. Modelul programului de vizite la domiciliu va fi pilotat în 4 UTA – mun. Bălți și raioanele Drochia, Dondușeni și Glodeni. Vor fi instruite echipele formate din medicii de familie și asistentele medicale de familie din regiunile pilot, care vor aplica acest model de program. După etapa de evaluare a pilotării vor fi formulate recomandările pentru extinderea sau revizuirea modelului, pentru a asigura o eficiență maximală. Proiectul va contribui și la completarea legislației privind intervențiile pentru ajutorarea părinților vulnerabili și a copiilor lor, astfel ca numărul cazurilor de abandon al copiilor de vârstă mică să fie redus la minimum posibil. Proiectul este o continuare a inițiativei de reducere a numărului copiilor în instituții rezidențiale și creștere a numărului de copii reintegrați în familii. De la începutul reformării sistemului rezidențial de protecție a copilului din Moldova, numărul copiilor plasați în instituții s-a diminuat de la 11,500 (2007) la 3,800 (2014). Totuși, dezinstituționalizarea decurge mai dificil în cazul copiilor de vârstă mică 0-3 ani și a copiilor cu dizabilități, de aceea sunt necesare eforturi comune suplimentare pentru a continua mersul reformelor. În acest sens, un memorandum cuadrilateral de cooperare între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF și CCF/HHC Moldova a fost semnat pentru a facilita procesul de implementare a proiectului. Inițiativa se înscrie în prioritățile UNICEF de a asigura protecția și accesul copiilor de vârstă fragedă la un mediu favorabil pentru creștere și dezvoltare și presupune armonizarea cu standardele europene.

 

În contextul celor expuse supra, la data de 04 mai 2017, Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia a petrecut o ședință de lucru, la care au fost prezenți: Liliana Rotaru  – președinte CCF Moldova, Olga Cîrstea – asistent universitar, expert CCF Moldova, Emilia Lopatenco, șef IMSP Centrul de sănătate autonom Drochia ”Anatolie Manziuc” și Ala Ciubotaru – specialist principal, asistența mamei și copilului în cadrul aceluiași Centru.

 

Scopul ședinței a constat în familiarizarea cu acțiunile ce urmează a fi întreprinse întru implementarea proiectului, rezultatele scontate și impactul în urma reformării, la fel, selectarea și formarea echipelor compuse din medici de familie și asistenți ai medicilor de familie care vor fi supuși instruirilor, în perioada 22 mai – 20 iunie, curent.

 

Ca consecință, au fost constituite 17 echipe.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=160#sigFreeIdaa95622371
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links