Astăzi, Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, în comun cu Igor Prisacaru, vicedirectorul Asistența Medicală Urgentă ”Nord” și Elena Moraru, șeful Substației Asistența Medicală Urgentă Drochia au efectuat o vizită de lucru în satul Gribova, raionul Drochia.

Scopul deplasării a constat în identificarea edificiului, în corespundere cu standardele minime obligatorii pentru exploatare unde ar putea fi deschis punct medical de urgență.

Funcționarii au examinat starea tehnică a mai multor clădirii, precum și terenul aferent acestora.

În această ordine de idei au fost inspectate:  Centrul de Sănătate Gribova, partea neexploatată a spațiului grădiniței, clădirea fostului spital.

Odată cu deschiderea punctului medical de urgență se urmărește accesul locuitorilor satelor Dominteni, Petreni, Baroncea, Hăsnășenii Mari și Hăsnășenii Noi la asistența medicală de urgență calitativă, sporirea gradului de operativitate a serviciilor prestate, crearea locurilor noi de muncă în condiții moderne.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=165#sigFreeId109faedab6
   

 

La data de 22 mai, curent, Domnul Simion Sîrbu, șeful Centrului maternal ”Ariadna” și al Centrului de asistență și consiliere pentru agresorii familiali din or. Drochia, în parteneriat cu reprezentanții Organizației Internaționale ”UN Women” au organizat și desfășurat un atelier de lucru în incinta restaurantului ”Cetate” din or. Drochia, consacrat eliminării violenței față de femei.

La atelier au participat: Domnul Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, membrii echipelor multidisciplinare teritoriale raionale și comunitare, reprezentanții instituțiilor abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și specialiștii Centrului maternal ”Ariadna” și al Centrului de asistență și consiliere pentru agresorii familiali.

Domnul Corneliu Eftodi de la UN Women în Moldova a familiarizat persoanele prezente cu Proiectul Teoria Schimbării ”Eliminarea violenței față de femei”.

Prin natura sa, Teoria Schimbării (TS) înglobează acțiunile solicitate de toți partenerii pentru realizarea unei schimbări transformative.

Scopul TS este cel de a ajuta UN Women să identifice aceste acțiuni și parteneriate strategice. Prin consecință, acest Proiect al TS reflectă  intervențiile dincolo de cele pe care UN Women le va realiza de sine-stătător.

Subiectele și sugestiile abordate:

 •     Organizarea activităților de informare și comunicare a femeilor și fetelor, în special din grupurile excluse despre drepturile sale, serviciile disponibile și modul de accesare;
 •     Abordarea coordonată de eliminare a violenței față de femei și punerea în funcție a legilor și politicilor prin coduri de conduită și mecanisme de raportare;
 •   Îmbunătățirea activității echipelor multidisciplinare în conformitate cu normele și standardele internaționale;
 •     Respectarea cu strictețe a principiului confidențialității, nediscriminării, celerității, legalității, egalităţii de şanse şi de tratament;
 •            Crearea serviciului ”Telefonul de încredere;
 •            Obținerea încrederii victimelor în specialiștii cu care interacționează;
 •     Crearea Centrului pentru copii – victime ale violenței în familie, cu angajarea personalului specializat și calificat;
 •      Intervievarea/audierea victimelor ale violenței în familie în cabinete moderne;
 •    Analiza și sinteza Proiectului Teoria Schimbării cu înaintarea propunerilor de îmbunătățire a acțiunilor propuse.

         

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=165#sigFreeId17f27c862e
   

Domnul Boris Golovin, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Domnul Vasile Cucu, vicedirector IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Domnul Igor Prisacaru, vicedirector Asistența Medicală Urgentă ”Nord” au efectuat, astăzi, o vizită de lucru în raionul Drochia.

Oficialii au avut o întrevedere cu Domnul Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, Doamna Elena Moraru, șeful Substației Asistența Medicală Urgentă Drochia și personalul angajat în cadrul Substației.

La întrunire au fost abordate așa subiecte ca:

 1.       Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de urgență, prin asigurarea cu automobile (ambulanțe) moderne, dotate cu echipament necesar;
 2.               Crearea condițiilor decente de muncă pentru stafful Substației, prin construcția unui sediu nou pe teritoriul IMSP Spitalul raional Drochia ”Nicolae Testemițanu”.

Domnul Golovin și Domnul Grozavu și-au exprimat gratitudinea pentru munca și efortul depus de către personalul Substației Asistența Medicală Urgentă Drochia, calificați ca o echipă consolidată și profesionistă.

”Trebuie să purtăm grija oamenilor, punând accentul pe calitate și nu pe cantitate. Acordarea primului ajutor calificat salveaza si păstrează vieți”, a subliniat Domnul Deputat.

Delegația a vizitat, de asemenea Centrul de Sănătate Chetrosu, precum și au reflectat asupra oportunității creării punctelor medicale de urgență în raionul Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=165#sigFreeId198808ef30
   

La data de 20.05.2017, în orașul Drochia a avut loc cel mai sportiv eveniment al anului ”Olympic Fest”, în scopul sărbătoririi Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice, la care au participat elevii Instituțiilor de învățământ din raionul Drochia. 

 Evenimentul a fost organizat de Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=165#sigFreeId16de7e40e7
   

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

-         contabil-șef;

-         specialist principal;

-         specialist.

Condiții obligatorii pentru participare la concurs:

-         studii superioare;

-         experiență profesională.

 

Data-limită de depunere a documentelor:

-         08.06.2017.

 

Pentru informații suplimentare, Vă puteți adresa la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia, cu sediul în or. Drochia, bul. Independenței, 15, etajul III, biroul 10.

 

Tel. de contact: 0(252) 2-00-44.

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links